Bij een scheiding moet een afspraak gemaakt worden over het gebruik en de eigendom van de woning. GMW advocaten informeert u over de mogelijkheden.

Wat zijn de rechten en plichten?

Wie mag/kan in de woning blijven wonen? En hoe gaat het financieel? Moet een vergoeding worden betaald voor het uitsluitend gebruik van de woning zolang deze gemeenschappelijk eigendom is? Een daarmee verband houdende kwestie is wie de hypotheekrente betaalt zolang de echtscheiding niet rond is? Kan de alimentatieverplichting worden afgekocht met een deel van de overwaarde van de woning? Dit zijn enkele van de vragen die ons worden gesteld. De ervaring leert dat echtgenoten nogal eens verschillend denken over hun rechten en plichten ten aanzien van de gezinswoning. Deskundige bijstand en maatwerk is geboden.

Wat is de rol van de advocaat?

Waar mogelijk helpen de advocaten van GMW advocaten de cliënten om in overleg passende afspraken te maken. Wanneer echtgenoten het er wel over eens zijn wie er in de woning blijft wonen, maar afkoop financieel niet mogelijk is, wordt de juiste juridische en fiscale constructie gezocht die ook in de toekomst standhoudt. Indien overleg niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om aan de rechtbank een “voorlopige voorziening” te vragen, zoals het uitsluitend gebruik van de woning. Het gaat om een ordemaatregel, die geldt zolang de echtscheidingsprocedure nog loopt. De verdeling van de woning is nogal eens een belangrijk onderwerp in een echtscheiding en emotioneel beladen. De verdeling c.q. verrekening van de rest van het vermogen en de afspraak over de alimentatie kan afhangen van hetgeen met de woning gebeurt. Specialistische kennis is vereist om tot een oplossing te komen. GMW advocaten beschikt over de kennis en ervaring.