Het gebruik van Open Source Software (OSS) heeft een grote vlucht genomen en die trend lijkt voorlopig niet te stoppen. Ook grote softwarebedrijven zoals Microsoft en IBM hebben Open Source Software omarmd en leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling hiervan. Maar niet voor iedereen is duidelijk wat de juridische rechten en plichten zijn onder een Open Source licentie.

Verscheidenheid aan licenties

Open Source Software is er in diverse vormen. Te denken valt aan het besturingssysteem Linux, de tekstverwerkingsproducten van OpenOffice.org en de webbrowser Mozilla. Ook zijn er tientallen soorten Open Source licenties, waarvan de bekendste wel zijn: de Apache License, de GNU General Public License (GPL), Lesser of Library GPL (LGPL), de Mozilla Public License (MPL) en BSD Licenses. In deze licenties worden de rechten en plichten vastgelegd van de gebruiker van het betreffende Open Source product. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de software geen beperkingen mag bevatten ten aanzien van de distributie van de software, de broncode vrij beschikbaar moet zijn en dat het toegestaan moet zijn om onder dezelfde voorwaarden afgeleide softwareproducten te verspreiden.

Het belang van juridisch advies

Indien u bedrijfsmatig gebruik maakt van Open Source Software kunt u tegen juridische problemen aanlopen, indien u niet op de hoogte bent van de geldende licentiebepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u Open Source Software wenst te gebruiken als onderdeel van uw eigen product en het geheel commercieel wenst te exploiteren. De van toepassing zijnde Open Source licentie kan deze wijze van commerciële exploitatie uitdrukkelijk verbieden. Ook bij bedrijfsovername kunnen Open Source licenties een rol spelen, of nu u optreedt als overnemende partij of als verkopende partij. Zijn de aanwezige licenties wel echt Open Source licenties of “gewone” licentieovereenkomsten? U dient zich hoe dan ook een duidelijk beeld te verschaffen van de aanwezige licenties omdat de licenties een direct effect op de waarde van de onderneming kunnen hebben.

Meer informatie

Wij kunnen u voorlichten over alle juridische aspecten van Open Source Software. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook