Bij overlegscheiding (Collaborative Divorce) wordt met, en niet tegen, elkaar in een deskundig team de scheiding geregeld. GMW advocaten in Den Haag heeft dit specialisme in huis. Het is een relatief nieuwe en oplossingsgerichte manier om te scheiden, afkomstig uit Amerika, waarbij wederzijds vertrouwen de basis vormt.  

Het komt erop neer dat beide echtgenoten, ieder met een eigen advocaat, in overleg gaan met elkaar – en niet tegen elkaar – om afspraken te maken, zonder procedure. Er is ook een coach bij betrokken om emoties in goede banen te leiden. De eenmaal gemaakte afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. De rol van de rechtbank is heel beperkt: deze bekrachtigt het convenant en spreekt de echtscheiding uit.

Beide partijen een eigen advocaat

Doordat beide partijen een eigen advocaat hebben – anders dan bij mediation waarbij slechts één neutrale advocaat/mediator een rol speelt – worden de juridische belangen van partijen optimaal behartigd. De advocaat moet lid zijn van de vereniging van collaborative professionals. Antoine de Werd van GMW advocaten is lid. Een eventuele ongelijkheid tussen de echtgenoten in kennis, emoties en/of communicatieve vaardigheden, die bij mediation aanwezig kunnen zijn, worden geneutraliseerd omdat ieder een eigen advocaat heeft. Dit geeft meer kans op succes en extra zekerheid en vertrouwen in gemaakte afspraken.

In overleg scheiden?

Partijen zoeken in onderling overleg en met wederzijds vertrouwen naar werkbare oplossingen voor de toekomst. Een eventuele verharding tussen toekomstige ex-partners, die kenmerkend kan zijn in een echtscheidingsprocedure, wordt hierdoor voorkomen. En dat is goed, zeker als er kinderen zijn; ex-partners blijven immers altijd de ouders van de kinderen en zij blijven in het algemeen gezamenlijk verantwoordelijk voor hen. Bij een goede echtscheiding kunnen bestaande familiebanden in stand blijven. Een overlegscheiding is sneller en goedkoper dan een scheiding tegen elkaar via de rechter.

Overige deskundigen

Bijzonder is dat ook andere deskundigen, zoals financieel adviseurs en (kinder)psychologen, kunnen deelnemen aan de overlegscheiding. Waar zij bij andere vormen van echtscheiding op de achtergrond een rol spelen, zijn deze deskundigen, en met name de coach, bij de overlegscheiding rechtstreeks betrokken. Zij maken deel uit van het team. Een probleem kan vanuit verschillende disciplines benaderd worden, waardoor partijen beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de gevolgen. Dat leidt er vaak toe dat beslissingen sneller genomen kunnen worden en de juiste oplossing wordt gevonden. Het aantal overlegscheidingen in Nederland neemt toe en de resultaten zijn positief. GMW advocaten stimuleert de overlegscheiding.