Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde voor de werkgever en waardevol voor de werknemer. Vanwege die wederzijdse financiële belangen is het zeker bij een fusie of overname van groot belang om het onderwerp “pensioen” goed uit te (laten) zoeken, door de pensioenadvocaten van GMW advocaten in Den Haag.

Pensioenvragen bij overnames

Bij fusies en overnames kunt u denken aan de volgende pensioenvragen, met soms voor de overnemende onderneming vergaande financiële consequenties. Zijn alle premies wel aan de – juiste – pensioenuitvoerder betaald? Zijn wel de juiste c.q. alle medewerkers als deelnemer aan de pensioenregeling aangemeld? Wat gebeurt er met arbeidsongeschikte medewerkers? Hoe zit het met (collectieve) waardeoverdracht van het pensioen?

Overgang van onderneming

Als sprake is van een overgang van onderneming dan is de hoofdregel dat alle rechten en plichten die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Pensioen is op zich ook een uit de arbeidsovereenkomst volgende arbeidsvoorwaarde. Maar bij overgang van onderneming geldt als bijzonderheid dat de nieuwe werkgever kan kiezen om de overgenomen werknemers hetzelfde pensioenaanbod te doen als al is gedaan aan de eigen werknemers, waarmee dus een einde komt aan de pensioenregeling die de overgenomen werknemers eerst hadden. Als de nieuwe werkgever verplicht is om deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan gaat ook dat voor op behoud van de pensioenrechten van de overgenomen werknemers. Ook kan een cao nog een bijzondere bepaling bevatten over het wel of niet automatisch mee overgaan van de oude pensioenregeling. Vanwege de complicaties en financiële belangen rondom pensioen bij fusietrajecten en overnames is het verstandig als overnemende werkgever tijdig advies in te winnen over de mogelijkheden wat betreft pensioen.

Meer informatie

Heeft u vragen over pensioenrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Koen Vermeulen.