Nieuwe salariscriteria 30% regeling 2014

De salariscriteria voor de 30% regeling zijn met ingang van 2014 gewijzigd. De nieuwe salariscriteria bedragen:

Hoog criterium (Minimaal €36.378 (70%) €51.968,57 (100%)

Laag criterium
(voor werknemers jonger dan 30 met een mastertitel behaald in het buitenland, minimaal)

€27.653 (70%) €39.504,29 (100%)

Ook expats die in 2012 en 2013 onder de ‘nieuwe’ 30% regeling zijn komen te vallen, moeten in 2014 aan dit nieuwe salariscriterium voldoen teneinde hun specifieke deskundigheid te behouden en van de regeling gebruik te kunnen blijven maken.

Overgangsregeling 2011/2012

Voor expats die vóór 1 januari 2012 in aanmerking kwamen voor de regeling, gelden in principe nog de regels zoals deze golden tot 31 december 2011. Dientengevolge hoeven zij in principe niet aan het nieuwe salariscriterium te voldoen. Indien zij de regeling voor 1 januari 2012 echter korter dan 5 jaar genoten hebben, moeten zij vanaf het zesde jaar vanaf hun tewerkstelling in Nederland ook aan het salariscriterium voldoen.