Scheiden in het buitenland
Scheiden in het buitenland

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen (deel 3)

Per 1 januari 2012 treedt de nieuwe wet  aanpassing gemeenschap van goederen in werking. Ik ging daar in mijn vorige 2 weblogs (zie deel 1 en deel 2) al op in. Wat betekent dit voor de echtscheidingspraktijk?

Vergoedingsrechten

Echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kunnen toch over vermogen beschikken dat daar buiten valt, bijvoorbeeld een schenking of een erfenis die onder uitsluitingsclausule is verkregen. Wanneer dit vermogen wordt aangewend ten behoeve van de gemeenschap, kan er een vergoedingsrecht op de gemeenschap ontstaan. Bijvoorbeeld voor de man die een erfenis van zijn ouders (onder uitsluiting verkregen) van € 50.000,- aanwendt voor de verbouwing van de echtelijke woning die in de gemeenschap van goederen valt. De man krijgt een vergoedingsrecht op deze gemeenschap, omdat hij privé geld in de woning heeft geïnvesteerd. Bij een echtscheiding komt dat geld hem met voorrang toe. De resterende overwaarde van de woning komt beide partijen ieder voor de helft toe.

Huidig recht

Naar huidig recht heeft de man een zogenaamd ‘nominaal’ vergoedingsrecht. Dat wil zeggen een vergoedingsrecht van € 50.000,-. De waardestijging/-daling als het gevolg van deze investering maakt geen onderdeel uit van dit vergoedingsrecht.

Toekomstig recht

Na 1 januari 2012 gaat dit veranderen. De man krijgt dan een vergoedingsrecht ter hoogte van € 50.000,- plus de waardestijging, dan wel minus de waardedaling die het gevolg is van zijn inleg. Het moment waarop deze investering is gedaan is daarbij niet relevant. Ik verwacht hier rechtspraak over, aangezien dit tot onredelijke resultaten kan leiden. Een rekenvoorbeeld: Man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw erft € 100.000,– onder uitsluitingsclausule. Daardoor valt dit bedrag niet in de gemeenschap. Zij kopen een huis voor € 400.000,–. Dit huis wordt gefinancierd met de erfenis van de vrouw ad € 100.000,– en met een hypothecaire geldlening ad € 300.000,–. Man en vrouw gaan scheiden. De woning wordt verkocht voor € 1.000.000,–. De hypothecaire geldlening bedraagt nog altijd € 300.000,– (aflossingsvrij). De te verdelen overwaarde bedraagt € 700.000,– Huidig recht De vrouw krijgt € 100.000,- plus € 300.000,–, in totaal € 400.000,– De man krijgt € 300.000,– Nieuw recht De vrouw krijgt 1/4e van € 1000.000,– is € 250.000,– plus € 225.000,– De man krijgt € 225.000,–

Wanneer gaat de wijziging in?

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2012 in werking. Dat betekent dat vergoedingsrechten die zijn ontstaan voor die datum onder de huidige wet vallen. Echtparen die na 1 januari 2012 van echt scheiden vallen onder het nieuwe recht, behalve ten aanzien van de vergoedingsrechten die voor 1 januari 2012 zijn ontstaan. Op deze vergoedingsrechten blijft het huidige recht van toepassing. Over vergoedingsrechten bestaat in de praktijk veel discussie. Mocht dit spelen bij u dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.