Letselschade

Na een schade veroorzakende gebeurtenis heeft u niet alleen fysieke en/of psychische pijn, maar wordt u ook geconfronteerd met onzekerheid over werk, opleiding en huishoudelijke hulp. 

Letselschade

Verzekeringsmaatschappijen, letselschadebureaus, politie, Arbeidsinspectie en werkgevers zijn vaak na het ongeval al druk bezig juridische informatie te verzamelen. Het is dan ook belangrijk dat u al kort na het ongeval de bijstand verkrijgt die u nodig heeft nu deze fase essentieel is voor het verdere verloop van de letselschadeprocedure.

Aansprakelijkheid

Eén van de belangrijkste hordes die al snel genomen dient te worden, is het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Bij verkeersongevallen en bedrijfsongevallen is de aansprakelijkheid vaak eenvoudig te bepalen. De Nederlandse wetgever heeft de zwakkere verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers, willen beschermen tegen gemotoriseerd verkeer. In het arbeidsrecht wordt de werknemer extra beschermd tegen ongevallen op de werkvloer en zelfs daarbuiten. Er is hier sprake van een verregaande zorgplicht voor de werkgever.

Dit ligt weer anders bij medische aansprakelijkheid waar de bewijslast voor nalatig handelen behoorlijk zwaar is en het niet eenvoudig is om aansprakelijkheid voor een beroepsfout erkend te krijgen.

De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig, gedeeltelijk of in het geheel niet erkennen. Indien noodzakelijk kan de rechter gevraagd worden een oordeel te vellen over de mate van aansprakelijkheid. De advocaat is de uitgelezen persoon om u in deze procedures bij te staan.

Claim

Zodra de aansprakelijkheid is vastgesteld, kan worden overgaan tot het bepalen van de schadeclaim. Zowel de materiële als immateriële schade dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Smartengeld

Immateriële schade of ook wel smartengeld is een vergoeding voor de door u geleden en nog te lijden pijn. Het besef van arbeidsongeschiktheid, het moeten leven met een beperking valt daar ook onder.

Materiële Schadevergoeding

Hieronder vallen bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten, de medische kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, de kosten voor huishoudelijke hulp, verlies aan zelfwerkzaamheid en mantelzorg.

Vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie

Vaak lopen de belangen tussen u en de aansprakelijke partij niet parallel.

Het is dan ook noodzaak om u te laten vertegenwoordigen door een deskundige advocaat zodat uw belangen bij de afwikkeling zo goed mogelijk naar voren worden gebracht en schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarbij dient u rekening te houden met het feit dat slechts het verlies aan nettosalaris kan worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Om misverstanden te voorkomen dient dan ook een belastinggarantie te worden overeengekomen tussen partijen.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Peter van Eijk
Glenn Kerver

Artikelen

De positie van een werknemer bij bedrijfsongevallen

De positie van een werknemer bij bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval is een traumatische gebeurtenis voor een werknemer. Hij…

Nu ik aansprakelijk ben, help ik mijn sportclub niet meer

Nu ik aansprakelijk ben, help ik mijn sportclub niet meer

Op 8 juni 2016 is Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen…

Aansprakelijkheid?

Het staat vaak op de bordjes in kleedkamers of bij…

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

In beginsel is een vennootschap zelf aansprakelijk voor de schulden…

Alle artikelen