Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Wanneer iemand een onrechtmatige daad jegens een ander begaat, dient hij de schade ten gevolge van deze gedraging te vergoeden. Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer iemand een inbreuk op een recht maakt, in strijd met de wet handelt, of iets doet of nalaat wat volgens ongeschreven recht onrechtmatig is. Vaak overlappen deze begrippen elkaar: vernieling kan zowel een inbreuk op een eigendomsrecht zijn, als in strijd met het strafrecht, als maatschappelijk onbetamelijk.

De onrechtmatige handeling moet aan de “dader” kunnen worden toegerekend (een soort schuldvraag). Daarnaast dient er sprake te zijn van schade ten gevolge van de onrechtmatige daad. Bij een wettelijke overtreding zal een onrechtmatige daad over het algemeen makkelijker worden aangenomen dan wanneer een gedraging in maatschappelijk opzicht onbetamelijk zou kunnen zijn. Daarbij spelen andere complicerende factoren zoals het relativiteitsvereiste, rechtvaardigingsgronden of een beroep op eigen schuld een rol.

Verschillende natuurlijke of rechtspersonen kunnen onrechtmatig handelen: van een boze buurman tot een schadeveroorzakend overheidsorgaan. De onrechtmatige daad is terug te vinden in artikel 6:162 BW.

 

 

Advocaten

Peter van Eijk
Glenn Kerver

Artikelen

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Op 25 juli 2018 heeft de Rechtbank Den Haag een…

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

De whiplash is één van de meest voorkomende letselvormen bij…

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

De zomerperiode breekt aan. Een uitgelezen mogelijkheid om als bedrijf…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen