Aansprakelijkheid bij overeenkomsten

Wanneer partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een overeenkomst, staat het zogeheten “contractenrecht” centraal. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan op grond van artikel 6:74 BW tot een schadevergoedingsplicht leiden.

In principe staat het partijen vrij afspraken te maken over de aansprakelijkheid en de vraag wat een tekortkoming is. Deze vrijheid wordt echter begrensd door wettelijke bepalingen. Ook de hoedanigheid van een partij speelt een grote rol bij de uitleg van dergelijke overeenkomsten; een consument, huurder of werknemer krijgt meer bescherming dan een professionele partij.

Of een partij aansprakelijk is voor schade hangt dus af van de overeenkomst en overige omstandigheden van het geval. Zo kan een verhuurder van een winkelruimte in beginsel gevolgschade door gebreken uitsluiten, terwijl een verhuurder van woonruimte gevolgschade door gebreken niet contractueel kan uitsluiten.

GMW advocaten staat u bij in het beoordelen van aansprakelijkheid in het contractenrecht.

Advocaten

Peter van Eijk
Glenn Kerver

Artikelen

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Op 25 juli 2018 heeft de Rechtbank Den Haag een…

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

De whiplash is één van de meest voorkomende letselvormen bij…

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

De zomerperiode breekt aan. Een uitgelezen mogelijkheid om als bedrijf…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen