Ambtenarenrecht

GMW advocaten kent de overheidssectoren. Zoals de specifieke politieke, bestuurlijke, context waarin u als overheidswerkgever opereert. En zoals de bijzondere rechtspositie die u als ambtenaar heeft.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 krijgen overheidswerkgevers en ambtenaren te maken met het civiele arbeidsrecht. Veel veranderingen voor zowel werkgevers als ambtenaren, zoals:

 • Ingrijpende wijziging ontslagregels – zoals de preventieve ontslagtoets
 • Procedures bij de kantonrechter
 • Recht op een transitievergoeding én bovenwettelijke uitkeringen
 • Arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in een echte cao

Voor de overheidswerkgever:

 • Hoe bouw ik een goed dossier op van een niet goed functionerende medewerker?
 • Welke sancties zijn mogelijk bij schending van integriteitsregels?
 • Wat mag een ambtenaar wel en niet zeggen en schrijven op social media
 • Hoe pas ik op de juiste wijze de regels rond reorganisatie, boventalligheid en van werk naar werk (VWNW) toe?
 • Welke afspraken zet ik in een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst zoals inzake bovenwettelijke uitkeringsrechten?

Voor de ambtenaar:

 • Kloppen de aangevoerde ontslaggronden wel en zijn deze juist gemotiveerd?
 • Wat mag ik wel of niet schrijven op social media?
 • Staan de gemaakte afspraken goed in de vaststellingsovereenkomst?
 • Zijn de regels rond reorganisatie correct toegepast?
 • Welke rechten en plichten krijg ik door de normalisering per 2020?

Deze kwesties spelen niet alleen bij de “gewone” ambtenaar, maar ook bij de topfunctionaris. Bovendien moet daar voldaan worden aan de strenge regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). GMW advocaten adviseert, en zo nodig procedeert, over de juiste toepassing van de bezoldigingsregels en regels over ontslagvergoedingen op basis van de WNT.

'Ambtenaren worden gewone werknemers'

Dat was de titel van een artikel dat wij in 2011 schreven. Nu is het bijna zover: het ambtenarenrecht gaat ingrijpend veranderen en dat zullen overheidswerkgevers en ambtenaren gaan merken. De advocaten van GMW kennen het ambtenarenrecht én het gewone arbeidsrecht: dat betekent dat zowel de HR- en P&O-medewerker bij de overheidswerkgever als de ambtenaar en de ondernemingsraad met vragen over de gevolgen van de normalisering bij GMW advocaten terecht kunnen


Advocaten

Koen Vermeulen

Artikelen

Wat merkt de ambtenaar van de normalisering?

Wat merkt de ambtenaar van de normalisering?

De verwachting is dat op 1 januari 2020 de Ambtenarenwet…

Alle artikelen