Ambtenarenrecht

GMW advocaten kent de overheidssectoren. Zoals de specifieke politieke, bestuurlijke, context waarin u als overheidswerkgever opereert. En zoals de bijzondere positie die een overheidswerkgever en de ambtenaar heeft. 

Vragen over rechtspositionele kwesties

Denk daarbij aan de veel voorkomende rechtspositionele kwesties waar u mogelijk ook tegenaan loopt.

Voor de overheidswerkgever:

  • Hoe bouw ik een goed dossier op van een niet goed functionerende medewerker?
  • Welke ontslaggrond(en) pas ik toe, en hoe motiveer ik het ontslagbesluit zodat het in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure stand houdt?
  • Hoe ga ik om met integriteitsschendingen?
  • Wat mag een ambtenaar wel en niet zeggen en schrijven op social media?
  • Hoe pas ik op de juiste wijze de regels rond reorganisatie, boventalligheid en van werk naar werk (VWNW) toe?
  • Welke afspraken zet ik in een sluitende beëindigings-/vaststellingsovereenkomst zoals inzake (bovenwettelijke) uitkeringsrechten?

Voor de ambtenaar:

  • Kloppen de aangevoerde ontslaggronden wel en zijn deze juist gemotiveerd?
  • Wat mag u wel of niet schrijven op social media?
  • Staan de gemaakte afspraken goed in de beëindigings-/vaststellingsovereenkomst?
  • Zijn de regels rond reorganisatie correct toegepast?

Die kwesties spelen niet alleen bij de “gewone” ambtenaar, maar ook bij de topfunctionaris. Bovendien moet daar voldaan worden aan de strenge regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). GMW advocaten adviseert, en zo nodig procedeert, over de juiste toepassing van de bezoldigingsregels en regels over ontslagvergoedingen op basis van de WNT.

Normalisering ambtenarenrecht

GMW advocaten volgt voor u nauwgezet de plannen om de rechtspositie van grote groepen ambtenaren te “normaliseren”. Door middel van publicaties, nieuwsberichten én in house trainingen en cursussen praten wij u bij over wat de normalisering voor u betekent.

Advocaten

Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel
Renée Sauer
Leon Koning

Artikelen

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Het begin van de vele rechtszaken tussen een bedrijfstakpensioenfonds en…

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

In 2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een…

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Vaak zijn de arbeidstijden van de medewerker in de arbeidsovereenkomst…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen