Ambtenarenrecht

GMW advocaten kent de overheidssectoren. Zoals de specifieke politieke, bestuurlijke, context waarin u als overheidswerkgever opereert. En zoals de bijzondere positie die een overheidswerkgever en de ambtenaar heeft. 

Vragen over rechtspositionele kwesties

Denk daarbij aan de veel voorkomende rechtspositionele kwesties waar u mogelijk ook tegenaan loopt.

Voor de overheidswerkgever:

  • Hoe bouw ik een goed dossier op van een niet goed functionerende medewerker?
  • Welke ontslaggrond(en) pas ik toe, en hoe motiveer ik het ontslagbesluit zodat het in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure stand houdt?
  • Hoe ga ik om met integriteitsschendingen?
  • Wat mag een ambtenaar wel en niet zeggen en schrijven op social media?
  • Hoe pas ik op de juiste wijze de regels rond reorganisatie, boventalligheid en van werk naar werk (VWNW) toe?
  • Welke afspraken zet ik in een sluitende beëindigings-/vaststellingsovereenkomst zoals inzake (bovenwettelijke) uitkeringsrechten?

Voor de ambtenaar:

  • Kloppen de aangevoerde ontslaggronden wel en zijn deze juist gemotiveerd?
  • Wat mag u wel of niet schrijven op social media?
  • Staan de gemaakte afspraken goed in de beëindigings-/vaststellingsovereenkomst?
  • Zijn de regels rond reorganisatie correct toegepast?

Die kwesties spelen niet alleen bij de “gewone” ambtenaar, maar ook bij de topfunctionaris. Bovendien moet daar voldaan worden aan de strenge regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). GMW advocaten adviseert, en zo nodig procedeert, over de juiste toepassing van de bezoldigingsregels en regels over ontslagvergoedingen op basis van de WNT.

Normalisering ambtenarenrecht

GMW advocaten volgt voor u nauwgezet de plannen om de rechtspositie van grote groepen ambtenaren te “normaliseren”. Door middel van publicaties, nieuwsberichten én in house trainingen en cursussen praten wij u bij over wat de normalisering voor u betekent.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel

Artikelen

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst…

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen…

De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

De arbeidsrelatie in 2018: kansen en mogelijkheden voor de ondernemer?!

“Vertrouwen in de toekomst” dat is de titel van het…

Wat werkgevers en werknemers niet (altijd) weten over het nul-urencontract

Wat werkgevers en werknemers niet (altijd) weten over het nul-urencontract

Nul-urencontracten worden veel gebruikt. De rechten en plichten die voortvloeien…

Alle artikelen