Disfunctioneren

De arbeidsrechtsspecialisten van GMW advocaten weten dat goede dossieropbouw voor een ondernemer soms lastig is, en tegelijk noodzakelijk is voor een goed ontslagdossier. Een oordeel over het functioneren van een werknemer is in beginsel iets dat tot de vrijheid van de werkgever dient te worden gerekend. Vanaf het moment dat een werkgever een dergelijk oordeel evenwel heeft gegeven, komen er legio verplichtingen op hem af.

Verplichtingen werkgever

Zo dient een werkgever zijn disfunctionerende werknemer begeleiding en handvatten te geven teneinde zijn functioneren op een gewenst niveau te kunnen krijgen, mag van de werkgever verwacht worden daartoe zonodig scholing aan te bieden en dient de werkgever de voortgang van dit hele traject nauwkeurig in de gaten te houden en te documenteren. De werknemer dient er op te letten dat zijn werkgever deze verplichtingen stipt naleeft.

Verplichtingen werknemer

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de werknemer enkel achterover leunt en zich de pogingen van de werkgever laat welgevallen, laat staan dat hij zich hiertegen verzet. De werkgever kan een passieve houding van de werknemer in het verbetertraject aan hem tegenwerpen.

Dossiervorming en verbetertraject

In geval van disfunctioneren bestaan er in het algemeen zowel voor de werkgever als werknemer verplichtingen om te proberen de situatie ten goede te keren, voordat verdergaande maatregelen zoals ontslag te rechtvaardigen zijn. Het advies van GMW advocaten is in een zo vroeg mogelijk stadium het dossier met een advocaat te bespreken. Dossiervorming en een zorgvuldig verbetertraject zijn cruciaal.

Disfunctioneren?

GMW advocaten kan u adviseren over het te bewandelen traject en begeleidt u daarbij, zodat u beslagen ten ijs komt en de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u direct een zaak voorleggen?

Advocaten

Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel
Renée Sauer

Artikelen

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

De (ex-)ambtenaar en recht op transitievergoeding

In 2020 krijgt de ambtenaar bij ontslag recht op een…

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Te laat op het werk leidt tot ontslag

Vaak zijn de arbeidstijden van de medewerker in de arbeidsovereenkomst…

Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Aantal leden bepaalt of bond mee mag doen aan cao-overleg

Binnen één jaar deed de kantonrechter twee keer een uitspraak…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen