Medezeggenschap

Collectieve ontslagen, salaris inleveren of vakantie inleveren, afschaffen bonusregeling, wijziging pensioenregeling: allemaal mogelijke maatregelen van werkgevers vanwege de economische crisis. Maatregelen die vrijwel steeds in overleg met vakbonden en/of ondernemingsraad (OR) (moeten) worden genomen.  GMW advocaten treedt zowel op voor de ondernemer als de ondernemingsraad over medezeggenschapskwesties.

Belang van de ondernemingsraad

De OR heeft rechten. Ons advies aan elke OR is daarvan ook serieus gebruik te maken. De werkgever kan overigens ook zijn voordeel doen met een OR die op serieuze wijze gebruik maakt van de mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt. Immers, een beleidsvoornemen van de werkgever dat gesteund wordt door de OR, heeft daarmee draagvlak in de onderneming.

Adviesrecht

De ondernemingsraad heeft er recht op in een vroeg stadium op de hoogte te worden gebracht van belangrijke beslissingen die de ondernemer wil nemen. De OR mag over een groot aantal financieel-economische en bedrijfsorganisatorische voornemens van de ondernemer, advies uitbrengen. Van belang is dat de OR in haar advies alle eventuele bezwaren opneemt, omdat in een eventuele procedure geen nieuwe bezwaren mogen worden aangevoerd.

Instemmingsrecht

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemer moet instemming aan de OR vragen bij voorgenomen besluiten tot bijvoorbeeld wijziging van een bonusregeling of een pensioenregeling.

Overige procesbevoegdheid ondernemingsraad

Buiten de hiervoor genoemde en in de WOR omschreven gevallen, is er in de rechtspraak aanvaard dat de OR daarnaast ook een zelfstandige procesbevoegdheid heeft.

Kosten OR-werk

De ondernemingsraad kan dus in een procedure terechtkomen, maar kan ook zelf een procedure starten. Hierbij geldt dat de kosten van de OR voor het inschakelen van een juridisch adviseur in principe door de ondernemer zullen worden betaald.

Advocaten

Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel

Artikelen

Ontslag wegens reorganisatie vanaf augustus 2018: what’s new?

Ontslag wegens reorganisatie vanaf augustus 2018: what’s new?

Per 1 augustus 2018 zijn de UWV Uitvoeringsregels voor ontslag…

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Weer tikt de rechter een pensioenfonds op de vingers vanwege…

De vakbond inruilen

De vakbond inruilen

De afgelopen tijd zijn er een aantal organisaties in het…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen