Medezeggenschap

Collectieve ontslagen en reorganisatie, afschaffen van een bonusregeling, wijziging van de pensioenregeling, de financieel economische situatie van de onderneming: voorbeelden van onderwerpen waarover de ondernemingsraad advies-, instemmings- of informatierecht heeft ten opzichte van de onderneming. GMW advocaten treedt zowel op voor de ondernemer als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over medezeggenschapskwesties. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal over en voor de Europese Ondernemingsraad bij multinationals in Europa.

Belang van de ondernemingsraad

De OR heeft rechten. Ons advies aan elke OR is daarvan ook serieus gebruik te maken. De werkgever kan overigens ook zijn voordeel doen met een OR die op serieuze wijze gebruik maakt van de mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt. Immers, een beleidsvoornemen van de werkgever dat gesteund wordt door de OR, heeft daarmee draagvlak in de onderneming. En zonder voorafgaand advies van de ondernemingsraad, kan de werkgever bijvoorbeeld geen ontslagprocedure bij UWV starten.

Adviesrecht

De ondernemingsraad heeft er recht op in een vroeg stadium op de hoogte te worden gebracht van belangrijke beslissingen die de ondernemer wil nemen. De OR mag over een groot aantal financieel-economische en bedrijfsorganisatorische voornemens van de ondernemer, advies uitbrengen. Van belang is dat de OR in haar advies alle eventuele bezwaren opneemt, omdat in een eventuele procedure geen nieuwe bezwaren mogen worden aangevoerd. En de OR moet alert zijn: alleen binnen één maand na het definitieve besluit van de ondernemer kan een procedure bij de Ondernemingskamer worden gestart.

Instemmingsrecht

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemer moet voorafgaande instemming aan de OR vragen bij voorgenomen besluiten tot bijvoorbeeld wijziging van een bonusregeling of een pensioenregeling of invoering van cameratoezicht. Stemt de OR niet in, dan kan de ondernemer alleen via de rechter proberen zogeheten vervangende toestemming te krijgen voor het doorvoeren van de wijziging in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Europese Ondernemingsraad

Bij multinationals met meerdere vestigingen in Europa met in totaal minimaal 1000 werknemers (“communautaire ondernemingen”), kan ook nog een Europese Ondernemingsraad (EOR) worden opgericht. Er is dan naast een Nederlandse (centrale of groeps-) ondernemingsraad ook nog een Europese Ondernemingsraad, die bestaat uit medewerkers afkomstig uit alle Europese vestigingen van de multinational. Die EOR heeft informatie- en consultatierecht aangaande de financieel economische situatie van het concern en bij grensoverschrijdende voorgenomen besluiten van de multinational, zoals bij grensoverschrijdende reorganisaties. Het traject tot oprichting van een Europese Ondernemingsraad vergt onderhandeling tussen de concernleiding en een zogeheten “bijzondere onderhandelingsgroep” om te komen tot een EOR-overeenkomst. De advocaten van GMW advocaten staan zowel multinationals als de EOR bij.

Kosten OR-werk

De ondernemingsraad kan dus in een procedure terechtkomen, maar kan ook zelf een procedure starten. Hierbij geldt dat de kosten van de OR en de EOR voor het inschakelen van een juridisch adviseur in principe door de ondernemer zullen worden betaald.

 

Advocaten

Koen Vermeulen
Godelijn Boonman
Laura Zuydgeest
Daniëlle van den Heuvel
Renée Sauer
Leon Koning

Artikelen

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans; de wijzigingen op een rij

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans; de wijzigingen op een rij

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer de Wet…

De oprichting en rechten van de Europese ondernemingsraad

De oprichting en rechten van de Europese ondernemingsraad

Eind vorig jaar deed de Rotterdamse rechter een zeldzame rechterlijke…

Tellen deze 5 componenten mee bij het berekenen van het vakantieloon?

Tellen deze 5 componenten mee bij het berekenen van het vakantieloon?

Vroeger was het relatief eenvoudig om het vakantieloon te bepalen.…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen