Ben ik gebonden aan mijn concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden aangegaan. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract dat is aangegaan na 1 januari 2015 is in beginsel niet geldig. Dit is alleen anders als specifieke zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het concurrentiebeding in dit concrete geval in het beding zijn toegelicht (en ook daadwerkelijk zwaarwegend zijn). Bij contracten voor onbepaalde tijd geldt in principe wat is overeengekomen en is de werknemer gebonden. Wél kan een geldig beding onredelijk belastend of bezwarend zijn. De werknemer kan in dat geval de rechter verzoeken het beding te beperken of op te heffen.

Uw privacy

GMW advocaten neemt uw recht op privacy serieus. Lees onze privacy verklaring of klik op 'AVG toestemmingen' om uw toestemmingen te beheren.

Privacy verklaring