Bestuursrecht

Bij de koop of realisatie van vastgoed lijkt het civielrechtelijk traject centraal te staan. De koper sluit een koopovereenkomst met de verkoper, de projectontwikkelaar sluit een overeenkomst van aanneming van werk met de aannemers.

Vastgoed & bestuursrecht

Op de achtergrond speelt het bestuursrecht echter een grote rol. Zo kan een gekochte woning die aan alle verwachtingen lijkt te voldoen, een kat in de zak zijn, indien de door koper gewenste bestemming niet overeenstemt met de gemeentelijke voorschriften. Uw buren of Vereniging van Eigenaren kunnen hun zegen over uw gewenste aanbouw hebben gegeven; bij gebrek aan de juiste vergunningen zal de aanbouw niet gerealiseerd kunnen worden.

Op zoek naar een advocaat bestuursrecht in Den Haag?

GMW advocaten adviseert u graag over de bestuursrechtelijke kanten van uw zaak.

 


Advocaten

Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver