Levenstestament

In een levenstestament bepaalt u wat er moet gebeuren indien u als gevolg van een ziekte, ongeval of anderszins niet meer goed kunt functioneren.

Dus in een levenstestament:

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen als gevolmachtigde;
  • legt u al uw wensen vast;
  • bepaalt u bij wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen, de zogeheten toezichthouder.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt helemaal zelf bepalen welke onderwerpen/wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

  • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
  • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
  • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
  • de meubelstukken die u wilt meenemen naar een verzorgingshuis en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
  • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
  • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of (één van) hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen

Denkt u erover na of het verstandig is om maar één vertrouwenspersoon te benoemen. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen.

Advocaten

Artikelen

Estate planning: zorg voor uw vermogen en familie

Estate planning: zorg voor uw vermogen en familie

Bij estate planning staat het overhevelen van vermogen van de…

Alle artikelen