Alimentatie

Onderhoudsplicht van de ex-partner

Het vaststellen van alimentatie, een belangrijk onderdeel van een scheiding, kan GMW advocaten voor u doen. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van berekeningen, adviseren en procederen over partneralimentatie en kinderalimentatie, vaak voor cliënten in complexere situaties zoals voor expats, ondernemers, de directeur-grootaandeelhouder en bij samengestelde gezinnen.

Alimentatie

Uitgangspunt is dat gewezen partners een alimentatieverplichting hebben als ouders naar hun kinderen, maar niet altijd naar elkaar. Alleen na ontbinding van een huwelijk, of geregistreerd partnerschap bestaat er voor de meest verdienende echtgenoot een wettelijke verplichting tot het betalen van partneralimentatie.

Of alimentatie betaald kan en moet worden hangt onder meer af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde/ontvanger (wat is nodig voor het levensonderhoud met op de achtergrond het welstandsniveau van het huwelijk?), de verdiencapaciteit van diegene (wat is het eigen inkomen en/of kan hij/zij zelf aan inkomen verdienen?) en de draagkracht van de alimentatieplichtige. GMW advocaten maakt voor u desgewenst een op uw situatie toegespitste alimentatieberekening.

De berekening voor kinderalimentatie en partneralimentatie verschillen van elkaar. Specialistische kennis en ervaring zijn nodig om een goede alimentatieberekening te maken. GMW advocaten kan dat voor u doen.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer

Artikelen

Verlof voor het leggen van conservatoir beslag minder snel verleend

Verlof voor het leggen van conservatoir beslag minder snel verleend

  Een schuldeiser krijgt in Nederland doorgaans makkelijk verlof om…

Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

De afgelopen jaren zijn met name de gerechtshoven strenger geworden…

Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)…

Vergoedingsrechten tussen echtgenoten en (geregistreerd) partners

Vergoedingsrechten tussen echtgenoten en (geregistreerd) partners

Binnen de meeste huwelijken en geregistreerd partnerschappen is wel sprake…

Alle artikelen