Gescheiden met kinderen: 5 keer toestemming van uw ex-partner

Gescheiden met kinderen: 5 keer toestemming van uw ex-partner

Na de echtscheiding oefenen de ouders het gezag over hun kinderen in principe gezamenlijk uit. Een aantal beslissingen kan daardoor ook na de scheiding niet enkel door één ouder genomen worden. De toestemming van de andere ouder, de ex-partner, is daarvoor vereist. In deze blog bespreek ik 5 beslissingen die na een echtscheiding pas kunnen worden genomen nadat de andere ouder daarmee instemt.

1. Verhuizen

Na een scheiding kan het zo zijn dat u met de kinderen een nieuw leven op wilt bouwen op een andere plek in het land. Een langere afstand kan effect hebben op de zorgregeling die er tot dan toe tussen de kinderen en de andere ouder was. Denk hierbij aan de reiskosten en de langere reistijd die de kinderen zullen hebben. U heeft daarom als ouder na een echtscheiding altijd de toestemming van uw ex-partner nodig om (verder weg) te verhuizen met de kinderen.

2. School

Indien u (ver weg) verhuist is de kans groot dat de kinderen van basisschool of middelbare school moeten wisselen. U dient hierover de andere ouder altijd te raadplegen. Het kan namelijk zo zijn dat de andere ouder hierdoor geen ouderavonden meer kan bijwonen of dat hierdoor het contact met leraren vermindert. Of u nu bent verhuisd of niet, voor een wisseling van de school is de toestemming van uw ex-partner altijd vereist.

3. Vakantie

Wilt u met uw kinderen op vakantie, dan heeft u daar ook de toestemming van uw ex-partner voor nodig. Wanneer u als ouder niet met documenten kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven voor deze vakantie, bestaat de kans dat u niet verder kunt reizen met uw kinderen. De toegang tot het vliegtuig kan u zelfs worden geweigerd. Het is daarom van belang dat u als ouders met elkaar in gesprek blijft over (buitenlandse) vakanties. Daarbij is het ook belangrijk dat – indien de kinderen nog geen paspoort hebben – de andere ouder toestemming geeft tot het aanvragen van een paspoort voor de kinderen.

4. Vaccinaties

Niet alle ouders denken hetzelfde over het inenten van hun kinderen. Indien u de kinderen wilt laten inenten, dan heeft u daarvoor de toestemming van de andere ouder nodig. Daarnaast is de toestemming van uw ex-partner ook vereist voor andere medische behandelingen. Hierbij is nog van belang dat kinderen vanaf twaalf jaar het ook eens moeten zijn met het ondergaan van een medische behandeling, zoals bijvoorbeeld een bloedtransfusie.

5. Activiteiten

Als ouder beslist u bij welke sportclub uw kinderen sporten en met welk schoolreisje uw kinderen meegaan. Vergeet niet dat ook voor dit soort beslissingen de toestemming van de andere ouder nodig is. U kunt uw kinderen daarom niet zomaar inschrijven bij een voetbalclub bij u om de hoek. Ook hier is het namelijk van belang dat u met de andere ouder in overleg blijft.

Wat als de andere ouder geen toestemming geeft? Indien u niet de benodigde toestemming van de andere ouder krijgt, kunt u de rechtbank verzoeken om u vervangende toestemming te verlenen. De toestemming van de rechtbank zal dan de toestemming van de andere ouder, uw ex-partner, vervangen. De rechter neemt dan een beslissing die hij in het belang van de kinderen acht.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als een gescheiden ouder met kinderen, óf over het gezag over uw kinderen in het algemeen, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact met mij op. Mijn gegevens vindt u aan de linkerzijde van deze pagina.


Publicatiedatum:21 februari 2019