Ouderlijk gezag, omgang en voogdij

Het onderscheid tussen ouderlijk gezag en voogdij 

Er wordt vaak over voogdij gesproken, terwijl het ouderlijk gezag bedoeld wordt. Voogdij kan slechts op twee manieren tot stand komen:

  1. als de ouder voor haar/zijn overlijden een voogd heeft aangewezen (een testamentaire voogd), of
  2. als een testamentaire voogd of een voogd door de rechter wordt aangewezen.

Ouders hebben over hun kinderen gezag, en nooit voogdij.

Wanneer ouderlijk gezag?

Indien een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, hebben beide ouders het ouderlijk gezag. Na echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag normaal gesproken doorlopen en komen de ouders, in beginsel, een zorg- en contactregeling overeen, vastgelegd in een ouderschapsplan.

In het geval de ouders van het kind niet gehuwd zijn en de vader het kind niet heeft erkend, dan heeft de vader niet (automatisch) het gezag over het kind. De vader kan samen met de moeder het gezag over het kind aanvragen. Hij heeft dan de bij het gezag behorende rechten en plichten. Als de moeder dat weigert, dan kan de vader aan de rechter vragen om hem mede met het gezag te belasten.

Wanneer een omgangsregeling?

Indien niet beide ouders het gezag over het kind hebben, dan kan desgewenst een zorg- en contactregeling overeengekomen worden. Ook al is er geen gezag, dan betekent dat niet dat er geen recht op omgang bestaat. Omgang kan ook gevraagd worden als de vader het kind niet heeft erkend. Vaak ontstaan er problemen bij de afspraken rondom de omgang of de zorg- en contactregeling. GMW advocaten probeert daarvoor een goede oplossing te vinden.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer

Artikelen

Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

Alimentatiebetalers: laat geen kansen liggen

De afgelopen jaren zijn met name de gerechtshoven strenger geworden…

Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS)…

Vergoedingsrechten tussen echtgenoten en (geregistreerd) partners

Vergoedingsrechten tussen echtgenoten en (geregistreerd) partners

Binnen de meeste huwelijken en geregistreerd partnerschappen is wel sprake…

Indexering kinder- en partneralimentatie 2018

Indexering kinder- en partneralimentatie 2018

Ook dit jaar wordt de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd.…

Alle artikelen