Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage die de ene partner aan de andere partner moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van de partner die zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. De alimentatie is dan ook alleen bedoeld voor de partner en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom partneralimentatie?

De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die is ontstaan door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat beide partijen na hun huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen voortleven.

In welke situatie kan partneralimentatie een rol spelen?

Partneralimentatie speelt een rol na een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Partneralimentatie is geen verplichting na de verbreking van een relatie, zoals bij samenwoners.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Normaal gesproken betaalt de meestverdienende partner een bedrag aan de minstverdienende partner.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel.

Tot wanneer duurt partneralimentatie?

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie duurt in principe 12 jaar. Zo is dat bepaald bij wet. Het gebeurt echter steeds vaker dat de termijn van 12 jaar wordt ingekort. Daarnaast is er een uitzondering: wanneer het huwelijk/geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen gezamenlijke kinderen zijn, dan is de duur van de alimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Kunnen er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als bijvoorbeeld de financiële situatie of gezinssituatie van de betaler en/of de ontvanger wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de alimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland en voor hen is partneralimentatie niet altijd aftrekbaar.

Lees hier de informatie over kinderalimentatie.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer

Artikelen

Interessante uitspraak: is samenwonen te bewijzen?

Interessante uitspraak: is samenwonen te bewijzen?

Al eerder schreef ik over het wetsartikel 1:160 BW te…

Een financiële vechtscheiding, maar dan tussen ongehuwden zonder samenlevingscontract

Een financiële vechtscheiding, maar dan tussen ongehuwden zonder samenlevingscontract

De woningmarkt is booming en bij verkoop van een woning…

Samenwoners, bezint eer ge begint

Samenwoners, bezint eer ge begint

De wet kent allerlei wettelijke bepalingen voor getrouwde stellen die…

Alle artikelen