Huurbescherming

Huurbescherming beschermt huurders tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder.

Huur opzeggen

De  huur eindigt dus niet vanzelf, tenzij de huurder rechtsgeldig heeft opgezegd. De huurovereenkomst stopt ook niet als de afgesproken huurperiode is verstreken of het perceel waarvan het gehuurde deel uitmaakt wordt verkocht. De verhuurder moeten valide reden hebben om het huurcontract te beëindigen.

Beëindiging huurovereenkomst

Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en u het daar niet mee eens bent, dan blijft het huurcontract doorlopen. In dat geval zal de verhuurder naar de rechter moeten. De kantonrechter zal vervolgens beoordelen of er een einde moet komen aan de huurovereenkomst en het gehuurde ontruimd moet worden. De kantonrechter zal de huurovereenkomst alleen beëindigen als de door de verhuurder opgegeven reden rechtsgeldig is. De opzeggingsgronden zijn opgenomen in de wet en luiden als volgt.

  1. De huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen, dat wil zeggen niet aan zijn verplichtingen voldaan. Gedacht kan worden aan wanbetaling, hennepteelt, onderverhuur of overlast;
  1. Het huurcontract is tijdelijk aangegaan. Aan deze opzeggingsgrond zijn nadere voorwaarden verbonden.
  1. De verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik. Gedacht kan hierbij ook worden aan sloop of renovatie;
  1. De huurder weigert een redelijk aanbod voor een gewijzigde huurovereenkomst te accepteren. Echter, de voorgestelde wijziging mag niet over de huurprijs of het voorschotbedrag van de servicekosten gaan;
  1. De verhuurder wil de woning een bestemming geven die overeenkomt met het bestemmingsplan.

Indien de verhuurder de huur opzegt, moet hij de in de wet genoemde opzegtermijnen in acht nemen.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Glenn Kerver

Artikelen

Nieuwe Wet aanpak woonoverlast: nu eindelijk een goed instrument om overlastveroorzakers aan te pakken?

Nieuwe Wet aanpak woonoverlast: nu eindelijk een goed instrument om overlastveroorzakers aan te pakken?

Overlast veroorzaakt door buren komt vaak voor: schreeuwen, pesterijen, late…

Waar moet u als verhuurder op letten bij einde van de verhuur?

Waar moet u als verhuurder op letten bij einde van de verhuur?

Gebreken aan het gehuurde bij het einde van de verhuur…

Verhuurders dubbel gestraft bij hennepvondst, en hoe dat te voorkomen

Verhuurders dubbel gestraft bij hennepvondst, en hoe dat te voorkomen

Een grote hennepkwekerij in het gehuurde; het is een nachtmerrie…

Nieuwe wetgeving op komst voor een gezonde VvE

Nieuwe wetgeving op komst voor een gezonde VvE

Het VvE-recht is volop in beweging. Naar verwachting per 1…

Alle artikelen