Due diligence en provenance

Een belangrijke onderscheidende eigenschap van een fysiek kunstwerk is zijn lange levensduur. Dientengevolge ligt het in de lijn der verwachting dat een kunstwerk gedurende zijn leven vele malen van eigenaar verandert. Een due diligence-onderzoek voorafgaand aan de aankoop van een kunstwerk is noodzakelijk om de kans op nadelige gevolgen voor de koper te verkleinen. Hoewel naar Nederlands recht wordt verondersteld dat een kunstwerk te goede trouw verkregen is, kunnen de juridische geschillen die voortvloeien uit een vordering kostbaar zijn, de reputatie beïnvloeden, veel moeite kosten en zelfs leiden tot een waardevermindering van het betreffende kunstwerk.

Grondig due diligence-onderzoek beperkt deze risico’s. GMW advocaten verricht onderzoek om eventuele verdachte omstandigheden rond de transactie te identificeren. Hierbij zal in het bijzonder de aandacht uitgaan naar een mogelijk verlies of diefstal.

Provenance-onderzoek vormt een essentieel onderdeel van due diligence en heeft ten doel het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de opeenvolgende eigenaren van een kunstwerk. GMW beschikt over de noodzakelijke kennis en kunde om professioneel provenance-onderzoek uit te voeren, met toegang tot zowel de belangrijke archieven die in Den Haag gevestigd zijn, als archieven in de rest van Nederland.

Het is echter niet altijd mogelijk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Hoewel het begrip due diligence aanwezig is in Europees en internationaal recht, bestaat er (nog) geen geharmoniseerde norm voor wat dit precies inhoudt. De interpretatie en reikwijdte van dit begrip is afhankelijk van wie de zaak hoort en onder welke jurisdictie. Dit genereert rechtsonzekerheid voor aankopers. GMW advocaten heeft de kennis en kunde om te kunnen anticiperen welke mate van due diligence vereist is in geval van een geschil.

Het belang van due diligence beperkt zich niet tot koop- en verkoop, maar is noodzakelijk voor alle rechtshandelingen, inclusief schenking, bruikleen en pandrecht. Onze advocaten kunnen particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties adviseren over hun wettelijke verantwoordelijkheden wanneer zij geconfronteerd worden met een dubieuze provenance van hun kunstwerken.

Advocaten

Thijs Sarneel
Antoine de Werd

Artikelen

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en provenance (herkomst) worden steeds belangrijker…

Reorganisatie Restitutiecommissie

Reorganisatie Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Joodse kunsthandelaren en…

Alle artikelen