Procedures over kunst

U kunt bij ons terecht voor:

  • Koop en verkoop
  • Eigendom – met inbegrip van restitutieclaims
  • Intellectueel eigendom
  • Due diligence en provenance
  • Toeschrijving en authenticiteit
  • Schade, verlies, diefstal en fraude
  • Professionele aansprakelijkheid
  • Verzekeringsdekking
  • Kunstcensuur en vrijheid van meningsuiting

 

Hoewel bovengenoemde geschillen vaak worden beslecht door een bevoegde rechter, bieden alternatieve methoden voor geschillenbeslechting een aantrekkelijk alternatief. Door middel van arbitrage, mediation of onderhandeling kunnen een aantal van de procedurele hindernissen worden omzeild en de strikt juridische interpretatie in civielrechtelijke procedures worden vermeden.

Alternatieve geschillenbeslechting maakt het mogelijk een zaak inhoudelijk te beoordelen zonder dat partijen het risico lopen dat de zaak wordt afgewezen op technische gronden. Deze benadering is bijzonder effectief gebleken in geschillen waarin juridische en niet-juridische kwesties met elkaar verweven zijn, zoals internationale teruggave van cultureel erfgoed, claims op Nazi-roofkunst, en de restitutie van koloniale kunst en menselijke resten, en wanneer de betrokken partijen voorkeur geven aan creatieve en wederzijds bevredigende resultaten.

In Nederland kan sinds 2002 een verzoek tot teruggave van Nazi-roofkunst worden ingediend bij de Restitutiecommissie voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Bovendien biedt het onlangs opgerichte Hof van Arbitrage voor de Kunst in Den Haag specialistische arbitrage en mediation uitsluitend gericht op het oplossen van geschillen op het gebied van kunstrecht. Partijen hebben het voordeel gehoord te worden door zeer ervaren arbiters en mediators beschikkend over een uitgebreide kennis van de internationale kunstmarkt en kunstrecht.

Advocaten

Thijs Sarneel
Antoine de Werd

Artikelen

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Interview: Kunst kopen met dubieuze herkomst

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en provenance (herkomst) worden steeds belangrijker…

Reorganisatie Restitutiecommissie

Reorganisatie Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Joodse kunsthandelaren en…

Alle artikelen