Contracten

Ondernemers hebben in het zakelijk rechtsverkeer rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in contracten. Wij stellen deze voor u op dan wel beoordelen deze indien ze u door uw contractspartner worden voorgelegd. 

Duurovereenkomsten en contracten

Ondernemers hebben in het zakelijk rechtsverkeer met tal van contracten te maken. Bijvoorbeeld bij koop, huur, agentuur, distributie, franchise, geldlening, joint ventures, aandelentransacties, fusies of overnames. Soms gaat het om eenmalige (kortlopende) contracten, soms om duurovereenkomsten. Contracten zijn nodig om zaken te regelen voor het geval er iets mis gaat. Bijvoorbeeld bij het niet nakomen van verplichtingen, opzegging of het anderszins beëindigen van contracten. De letter van het contract is dan vaak bepalend, maar niet altijd. Wij adviseren u graag over uw rechtspositie.

Contracten beoordelen

Wij stellen niet alleen contracten voor u op, maar beoordelen ook bestaande documenten. Dat is minstens zo belangrijk. U moet goed weten wat de bepalingen in het contract inhouden, bijvoorbeeld als het gaat om boetebedingen of om opzeggings- en beëindigingsbepalingen. De wijze waarop u of de tegenpartij een overeenkomst beëindigt, is vaak bepalend voor uw rechtspositie. Laat die tijdig door GMW advocaten bepalen.

Advocaten

Christiaan Mensink
Martijn Dellebeke
Martijn Leenen
Caroline la Lau
Stephanie Mosterd-de Wit
Leon Koning

Artikelen

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van…

Samenwerken? Zet de roze bril even af en denk aan een “exitscenario”

Samenwerken? Zet de roze bril even af en denk aan een “exitscenario”

Een nieuwe samenwerking ligt in het verschiet. Partijen hebben over…

Bestuur en toezicht in de zorg

Bestuur en toezicht in de zorg

Governancecode Zorg : “pas toe of leg uit” en dek…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen