Kinderalimentatie

Zorgplicht voor kinderen na echtscheiding

Ouders zijn in alle situaties verplicht om financieel voor hun kinderen te zorgen. Voor de vele vragen die er bestaan over kinderalimentatie kunt u terecht bij GMW advocaten in Den Haag.   

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van de ouders. De rechterlijke macht hanteert richtlijnen (“tremanormen”) om de behoefte en de draagkracht te berekenen. Eerst wordt de behoefte van het kind berekend. De behoefte is gestandaardiseerd in de “Nibud-tabellen”. Vervolgens wordt de financiële draagkracht van de ouders berekend op grond van de zogenaamde “draagkrachttabellen”. Afhankelijk van de verdeling van de zorg voor de kinderen en de draagkracht van de ouders, wordt alimentatie vastgesteld. Ondanks allerlei standaarden blijft het berekenen van alimentatie maatwerk. GMW advocaten heeft hier veel ervaring in.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

De alimentatie loopt in beginsel door totdat uw kind in eigen levensonderhoud kan voorzien. De alimentatie wordt niet beïnvloed door eventuele bijbaantjes van uw kind tot diens 18e jaar. Inkomen van een kind van 18 jaar of ouder kan in sommige gevallen wel van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Voor kinderen van 21 jaar en ouder bepaalt de wet dat de ouders in principe geen bijdrage meer hoeven te leveren, maar dat kan anders zijn als een kind niet voor zichzelf kan zorgen. Heeft u vragen over de duur van kinderalimentatie? GMW advocaten heeft de antwoorden.

Kan kinderalimentatie gewijzigd worden?

Wijziging is vaak mogelijk. Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde alimentatie kan gewijzigd worden als uw financiële situatie c.q. gezinssituatie of die van de andere ouder wijzigt. Ook als de kinderalimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens is een wijziging soms mogelijk. Het hangt af van de feiten en omstandigheden van uw situatie of de alimentatie ook daadwerkelijk wijzigt. Om dat te kunnen bepalen is een herberekening noodzakelijk. GMW advocaten staat u bij, ook als er over alimentatie geprocedeerd moet worden.

Wie is onderhoudsplichtig?

In sommige situaties zijn er meer onderhoudsplichtigen dan alleen de ouders van het kind, bijvoorbeeld de stiefvader. Een alimentatieplichtige ouder kan daarentegen ook kinderen uit verschillende relaties hebben waarvoor hij onderhoudsplichtig is. GMW advocaten kan in deze meestal lastige situaties de kinderalimentatie berekenen.

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Kinderalimentatie is fiscaal onbelast voor de ontvanger. Kinderalimentatie is niet, net als partneralimentatie, fiscaal aftrekbaar, omdat de buitengewone lastenaftrek met ingang van 1 januari 2015 is komen te vervallen. Voor expats en in het buitenland wonende alimentatieplichtigen gelden veelal aparte fiscale regels. De specialisten van GMW advocaten beschikken over alle financiële kennis om u in uw specifieke situatie van dienst te zijn.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer
Loïs Lok

Artikelen

Dit is wat u moet weten als u uw voornaam wilt wijzigen

Dit is wat u moet weten als u uw voornaam wilt wijzigen

De Raad voor de Rechtspraak maakte recent bekend dat steeds…

De Stamrecht B.V. bij echtscheiding

De Stamrecht B.V. bij echtscheiding

Heeft u uw ontslagvergoeding ontvangen in de vorm van een…

Moet u de advocaatkosten van uw ex betalen?

Moet u de advocaatkosten van uw ex betalen?

Kunnen bij scheiding de advocaatkosten van uw ex voor uw…

Alle artikelen
?>