Pensioen & ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde door de ondernemer voorgenomen besluiten op sociaal terrein in de onderneming. Dit geldt ook bij een door de ondernemer voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling ter zake een pensioenverzekering. GMW advocaten in Den Haag kent de rechten en plichten van de ondernemer en de ondernemingsraad.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

De OR heeft instemmingsrecht bij een door de ondernemer voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst. De pensioenovereenkomst ziet namelijk op de arbeidsvoorwaardelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Hoewel de uitvoeringsovereenkomst wel degelijk effect kan hebben op de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van pensioen, heeft de ondernemingsraad ter zake daarvan geen instemmingsrecht. Bij die arbeidsvoorwaardelijke aspecten moet worden gedacht aan de hoogte van de pensioenopbouw, het type pensioen, het pensioengevend salaris, de hoogte van de franchise, de financiering van de pensioenaanspraken. Allemaal dus onderwerpen ter zake waarvan de OR instemmingsrecht heeft.

Rol ondernemingsraad en vakbond

Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst bij een ondernemingspensioenfonds en bij een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Maar als de pensioenregeling bij CAO is geregeld geldt dit instemmingsrecht niet, want de hoofdregel van artikel 27 lid 3 WOR bepaalt nog steeds dat dan het primaat over onderhandelen over arbeidsvoorwaarden bij de vakbonden ligt. Voor een blog over deze recente uitbreiding van de rechten van de ondernemingsraad verwijzen wij naar hier.

Rol ondernemer en ondernemingsraad

De ondernemingsraad kan dus echt een rol spelen bij de pensioenregeling in de onderneming. Voor de ondernemer is het van belang te onderkennen in welke gevallen de ondernemingsraad verplicht moet worden ingeschakeld en instemmingsrecht heeft. Het kan ook in het belang van de ondernemer zijn om via de ondernemingsraad voldoende draagvlak te hebben voor bepaalde besluiten rondom de pensioenregeling.

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Sinds 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad veel meer instemmingsrecht ten aanzien van het wijzigen van een pensioenregeling, en ook inzake de keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder. Dit betekent dat ondernemer en ondernemingsraad elkaar veel meer moeten gaan betrekken bij het thema pensioen. Zo heeft de ondernemer bijvoorbeeld sinds 1 oktober 2016 ook een informatieplicht richting de ondernemingsraad inzake een voorgenomen wijziging van een uitvoeringsovereenkomst. Zowel vanuit de ondernemingsraad als vanuit de ondernemer kunnen de pensioenadvocaten van GMW bijdragen aan de medezeggenschap bij pensioenkwesties.

Meer informatie

Heeft u vragen over pensioenrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Koen Vermeulen.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Koen Vermeulen

Artikelen

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Het begin van de vele rechtszaken tussen een bedrijfstakpensioenfonds en…

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Weer tikt de rechter een pensioenfonds op de vingers vanwege…

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen…

Alle artikelen
?>