Portretrecht

Bekende personen zoals artiesten, acteurs en sporters hebben een populariteit met commerciële waarde. Zij hebben het recht te bepalen op welke wijze hun portret commercieel wordt geëxploiteerd. Maar ook onbekende Nederlanders hebben rechten en kunnen zich in bepaalde gevallen verzetten tegen commercieel dan wel ander gebruik van hun portret.

Het portret

Het begrip portret is overigens niet beperkt tot een gezicht maar omvat bijvoorbeeld ook gedeelten van het lichaam. Waar het om gaat is dat de betreffende persoon te identificeren valt. Het moet dus wel gaan om een herkenbare afbeelding.

Verzet tegen gebruik

Indien gebruik wordt gemaakt van een portret kan de geportretteerde zich daar tegen verzetten, indien hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit belang kan een persoonlijk belang zijn of een commercieel belang. Bij bekende personen zal sprake kunnen zijn van een verzilverbare populariteit zodat het op commerciële wijze gebruiken van een portret al snel onrechtmatig wordt geacht. Het persoonlijk belang kan bestaan uit het gebruik van een portret in een bepaalde onwenselijke context. Ook de onbekende Nederlander kan zich dus tegen bepaalde vormen van portretgebruik verzetten.

Procedure portretrecht

GMW advocaten heeft ervaring in het adviseren en procederen over portretrechten. Onze ervaring is dat in veel gevallen een gang naar de rechter kan worden voorkomen door het treffen van een schikking, indien de onrechtmatigheid van de publicatie min of meer duidelijk is. U kunt daarbij denken aan gevallen waarbij zonder toestemming gebruik is gemaakt van een foto van een bekend persoon. In sommige gevallen is de gang naar de rechter echter noodzakelijk. In een procedure kan een verbod worden gevorderd op het nogmaals publiceren van het portret en kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Advocaten

Artikelen

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Iedereen kan zich voorstellen dat spelende kinderen op een schoolplein…

De Graafschap alsnog gedegradeerd

De kort geding rechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft beslist…

De wetgever is geen zelfbedieningswinkel

In het Financieele Dagblad van 15 januari 2016 reageer ik op…

Alle artikelen
?>