Protocollen

De rechten en plichten van de werkgever en werknemer staan in de wet, de arbeidsovereenkomst en vaak geldt er een cao. In de wet staat de vage norm van goed werkgeverschap en goed werknemerschap voort. Bovendien bepaalt de wet dat de werkgever verregaande bevoegdheid heeft om instructies aan de werknemer te geven hoe zich binnen het bedrijf te gedragen ter bevordering van de orde in het bedrijf. Werkgevers gebruiken een personeelshandboek, een arbeidsvoorwaardenreglement en protocollen om die interne gedragsregels vast te leggen en zo werknemers te waarschuwen welk gedrag niet aanvaardbaar is. De advocaten van GMW advocaten te Den Haag hebben al voor vele werkgevers dergelijke personeelshandboeken en vele soorten protocollen opgesteld.

Inhoud personeelshandboek

In personeelshandboeken, reglementen en protocollen zijn bijvoorbeeld regels terug te vinden over:

 • E-mail- en internetgebruik
 • Wijze van communicatie via social media zoals Twitter, Facebook
 • Ziekteverzuim
 • Schorsing en non-activiteit
 • Kledingvoorschriften
 • Gebruik van alcohol, drugs
 • Pauzes
 • Bijzonder verlof bij huwelijk, overlijden, verhuizing
 • Seksuele intimidatie en discriminatie
 • Sancties op ongewenst gedrag
 • Leaseauto’s
 • Studie en opleidingen

Bedrijfsbelang

Bij het opstellen van interne regels over dergelijke onderwerpen, moet steeds het specifieke bedrijfsbelang worden betrokken. Elke onderneming heeft immers een andere cultuur en andere uitstraling en dat zal tot uitdrukking komen in het meer of minder gedetailleerd en/of streng vastleggen van regels. Ook moet de relatie met al bestaande wettelijke regels, zoals over verlof, en de relatie met de cao-bepalingen worden bezien bij het invoeren en wijzigen van een personeelshandboek en protocollen over bijvoorbeeld social mediagebruik, seksuele intimidatie en verzuim.

Gewaarschuwd mens telt voor twee

Personeelshandboeken, bedrijfsreglementen en protocollen zijn levende documenten en geen telefoonboek-dikke documenten die in de kast komen te liggen. Ze moeten up to date worden gehouden op basis van veranderingen in de (arbeids)wetgeving, rechtspraak en de onderneming of branche waarin de werkgever opereert. Uiteraard is ook van belang dat (wijzigingen in) personeelsreglementen duidelijk bekend zijn bij de werknemers en consequent worden toegepast. Het belang daarvan is in de rechtspraak bevestigd: een werkgever kan met meer succes een disciplinaire sanctie aan een werknemer opleggen als hij de werknemer heeft gewezen op verplichtingen in een personeelshandboek, en de werkgever de daarin opgenomen regels in vergelijkbare zaken consequent handhaaft. Hierbij gaat het spreekwoord op “Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

Levend document

Een personeelshandboek, een arbeidsvoorwaardenregeling, is een levend document. Om de waarde daarvan te kunnen houden, om werknemers op gedrag te kunnen aanspreken, zal een werkgever de reglementen en protocollen steeds up to date moeten houden. De arbeidsrechtsadvocaten van GMW advocaten attenderen de ondernemer op relevante (wets)wijzigingen en zij bezien vervolgens samen met de ondernemer de noodzaak van aanpassingen

Meer informatie

Heeft u vragen over protocollen of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.

Advocaten

Artikelen

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Iedereen kan zich voorstellen dat spelende kinderen op een schoolplein…

De Graafschap alsnog gedegradeerd

De kort geding rechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft beslist…

De wetgever is geen zelfbedieningswinkel

In het Financieele Dagblad van 15 januari 2016 reageer ik op…

Alle artikelen
?>