Reclamerecht

Het reclamerecht bestaat uit regels die van toepassing zijn op reclame-uitingen. Het moet dus gaan om de aanprijzing van een product of dienst. Het maken van reclame is aan regels gebonden.

Versnipperde regelgeving

Het reclamerecht is het geheel van regels dat van toepassing is op reclame-uitingen. De wetgeving is versnipperd. Zo wordt de vrijheid van de reclamemaker beperkt door regels die zijn neergelegd in de Nederlandse Reclame Code, het Burgerlijk Wetboek, de Warenwet en diverse Europese Richtlijnen. Er bestaat specifieke regelgeving op het gebied van geneesmiddelenreclame, zoals de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, en het maken van reclame voor financiële producten.

Toezichthouders

Ook het toezicht is versnipperd. Er bestaan diverse toezichthouders die kunnen optreden tegen reclame-uitingen die niet volgens de regels zijn. Gedacht kan worden aan de Nederlandse Bank en de AFM voor zover het financiële producten betreft en aan de Keuringsraad KOAG/KAG bij geneesmiddelenreclame.

Meer informatie

Wij kunnen u adviseren over de toepasselijke wetgeving en u bijstaan in procedures. Heeft u vragen over reclamerecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Advocaten

Artikelen

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Geluid van spelende kinderen: overlast?

Iedereen kan zich voorstellen dat spelende kinderen op een schoolplein…

De Graafschap alsnog gedegradeerd

De kort geding rechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft beslist…

De wetgever is geen zelfbedieningswinkel

In het Financieele Dagblad van 15 januari 2016 reageer ik op…

Alle artikelen
?>