Verhuizen

De levens van gewezen partners zullen elkaar ook na de echtscheiding blijven kruisen. De impact daarvan wordt dikwijls onderschat. Daarom is het belangrijk dat de ouders in onderling overleg een ouderschapsplan opstellen. Want wat gebeurt er als één van de ouders met de kinderen wil verhuizen? Kan dat zomaar?

Is toestemming van de andere ouder nodig?

Wanneer beide ouders het gezamenlijk gezag over een kind hebben, heeft de ouder bij wie het kind woont de toestemming van de andere ouder nodig om met het kind te kunnen verhuizen. Dat geldt niet alleen voor een verhuizing naar het buitenland, maar ook voor een verhuizing binnen Nederland. Indien de toestemming wordt geweigerd, kan met behulp van een advocaat vervangende toestemming aan de rechtbank worden gevraagd.

Hoe ziet een procedure tot verkrijgen van toestemming eruit?

Indien ouders het niet eens kunnen worden over een voorgenomen verhuizing en de rechter er aan te pas moet komen, zal de rechter binnen zes weken nadat een verzoek tot vervangende toestemming is ingediend, een zittingsdatum vaststellen. Dat is aanmerkelijk sneller dan in andere procedures. Indien een ouder in het buitenland woont, geldt een termijn van drie maanden.

Waar let de rechter op?

De rechter zal bij diens beslissing om al dan niet vervangende toestemming te geven een belangenafweging moeten maken. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een rechter de volgende criteria moet toetsen:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Dylan Bertsch
Ryanne van Manen
Susan Meijler
Marieke Morshuis
Thijs Sarneel
Antoine de Werd
Marjet Groenleer
Loïs Lok

Artikelen

Indexering kinder- en partneralimentatie 2019

Indexering kinder- en partneralimentatie 2019

Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de kinder-…

Niet op hetzelfde adres ingeschreven? Pas op de erfenis

Niet op hetzelfde adres ingeschreven? Pas op de erfenis

Steeds meer stellen houden het bij samenwonen, zeker als ze…

Kan iemand de toegang tot een uitvaart worden geweigerd? (deel II)

Kan iemand de toegang tot een uitvaart worden geweigerd? (deel II)

In deel I van deze blog ging ik in op…

Alle artikelen
?>