Pensioenrecht

GMW advocaten weet dat de belangen in pensioenland groot zijn. Zowel materieel, financieel, als immaterieel. Voor werkgevers en werknemers en hun (ex)echtgenoten, voor gepensioneerden en ook voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Al deze spelers in pensioenland zien zich geconfronteerd met wijzigingen ten aanzien van:

  • hogere AOW-leeftijd;
  • maximale fiscale pensioenopbouw;
  • toezicht en bestuur;
  • medezeggenschap;
  • verplichtstelling;
  • gelijke behandeling;
  • indexatie;
  • waardeoverdracht;
  • positie directeur grootaandeelhouder (DGA).

Die veranderingen leiden tot onzekerheid en vragen, die kunnen uitmonden in conflicten en procedures. Die pensioenvraagstukken zijn ook complex omdat bij pensioen altijd drie partijen zijn betrokken, in de zogeheten pensioendriehoek.

In al deze rechtsrelaties gelden specifieke rechten en plichten voor de pensioenuitvoerder (fonds, verzekeraar, PPI), werkgever en werknemer. En buiten deze pensioendriehoek wordt men regelmatig geconfronteerd met de ondernemingsraad, de vakbond, toezichthouders, gepensioneerden, en uiteraard de (ex-)echtgenoot van de werknemer uit dit plaatje.

Op zoek naar een advocaat pensioenrecht in Den Haag?

U kunt bij GMW advocaten terecht met al uw vragen over pensioen.  Op het gebied van het arbeidsrecht en personen- en familierecht, maar ook op het gebied van ondernemings- en faillissementsrecht.

Veelgestelde vragen


Advocaten

Koen Vermeulen

Artikelen

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Het begin van de vele rechtszaken tussen een bedrijfstakpensioenfonds en…

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Weer tikt de rechter een pensioenfonds op de vingers vanwege…

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremie

Meer dan € 260.000,- moeten bestuurders van een schoonmaakbedrijf betalen…

Alle artikelen