Schade & Aansprakelijkheid

Letselschade, onrechtmatige daad, bestuursaansprakelijkheid, massaclaims…

GMW advocaten helpt u graag op het gebied van letselschade, onrechtmatige daad, wanprestatie, groepsacties (massaclaims) en bestuurdersaansprakelijkheid. Partijen kunnen procederen, maar dit is niet altijd gewenst. Bijvoorbeeld als de kosten de mogelijke baten zullen overtreffen. Daar staat tegenover dat bij erkenning van de aansprakelijkheid de kosten gemaakt voor de rechtsbijstand, mits redelijk en billijk, dienen te worden vergoed door de aansprakelijke partij. GMW advocaten adviseert u wat u het beste kunt doen. De mogelijkheden voor een schikking worden besproken, maar ook worden de kansen en kosten van een procedure belicht.

Advocaten

Peter van Eijk
Glenn Kerver

Uw privacy

GMW advocaten neemt uw recht op privacy serieus. Lees onze privacy verklaring of klik op 'AVG toestemmingen' om uw toestemmingen te beheren.

Privacy verklaring