Schade & Aansprakelijkheid


U heeft schade geleden door een ander en wilt dit zo snel mogelijk vergoed krijgen. Hiervoor is het nodig dat u degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stelt. Aansprakelijkheid voor schade kan op verschillende wijzen ontstaan.

  • Er is sprake van een risicoaansprakelijkheid wanneer een persoon of bedrijf in beginsel aansprakelijk gehouden wordt voor het handelen van een ander. Denk hierbij aan de relatie tussen ouders en jonge kinderen, dierenbezitters en hun dier of werknemers en werkgevers.
  • Aansprakelijkheid kan volgen uit een onrechtmatige daad.
  • Aansprakelijkheid kan ook volgen uit een overeenkomst. 

Vaststellen van aansprakelijkheid

Wanneer u iemand aansprakelijk stelt, dient u er rekening mee te houden dat deze partij de aansprakelijkheid gedeeltelijk of in het geheel kan ontkennen. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u de rechter vragen een oordeel te vellen over de aansprakelijkheid. Het is van belang dat u goed wordt bijgestaan door een advocaat. In sommige gevallen leidt het vaststellen van de aansprakelijkheid namelijk tot een lange en ingewikkelde rechtsstrijd.

Bent u op zoek naar een aansprakelijkheidsrecht advocaat in Den Haag?

Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de aansprakelijkheid, de aansprakelijkstelling en erkenning en de afwikkeling van de schadevergoeding. Partijen kunnen procederen, maar dit is niet altijd gewenst. Een procesgang kan namelijk veel tijd en geld kosten. Daar staat tegenover dat bij erkenning van de aansprakelijkheid de kosten gemaakt voor de rechtsbijstand, mits redelijk en billijk, dienen te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

GMW advocaten adviseert u wat u het beste kunt doen. De mogelijkheden voor een schikking worden besproken, maar ook worden de kansen en kosten van een procedure belicht.

Advocaten

Peter van Eijk
Glenn Kerver

Artikelen

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Rechtbank oordeelt: Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood treinkapers De Punt

Op 25 juli 2018 heeft de Rechtbank Den Haag een…

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen

De whiplash is één van de meest voorkomende letselvormen bij…

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade tijdens bedrijfsuitjes?

De zomerperiode breekt aan. Een uitgelezen mogelijkheid om als bedrijf…

Veelgestelde vragen