Buren

Het komt regelmatig voor dat buren het niet eens zijn over de erfgrens, of dat buren hinder ondervinden van bebouwing en beplanting nabij de erfgrens. Ook komt het voor dat gebruik gemaakt moet worden van het naburig perceel om het eigen perceel te bereiken. Wat te doen als u het niet eens bent met de erfgrens? Wat kunt u doen als u hinder ondervindt van het naburig perceel? En bent u verplicht aan de buren een recht van overpad te verlenen?

Burenrecht

Wanneer de grens tussen twee percelen onzeker is, kunnen de eigenaren de rechter vragen de grens te bepalen. Daarbij is van belang in hoeverre de grens blijkt uit kadastrale registers, maar ook de feitelijke grensafscheiding door bijvoorbeeld een muur, heg of sloot speelt een rol.

Verjaring van het perceel

Eigendom kan verworven worden door verjaring indien iemand een perceel lange tijd gebruikt alsof het zijn eigendom is. GMW advocaten wijst u de juridische route.

Overlast

Buren dienen vanzelfsprekend rekening met elkaar te houden, maar toch ontstaan er vaak problemen door overlast. De wetgever heeft concrete grenzen bepaald voor het houden van bebouwing en beplanting bij de erfgrens, maar waar ligt de grens bij overlast door bijvoorbeeld geluid, trillingen of stank? Of wat is uw recht bij overlast van de afwatering van het naburig perceel? Wij helpen u graag in deze lastige situaties.

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het ene erf ten behoeve van het andere erf is bezwaard. Dat kan gaan om het recht van overpad, maar ook bijvoorbeeld om het recht om kabels en leidingen op, onder of boven het perceel van de buren te laten lopen. Een erfdienstbaarheid brengt doorgaans een aanzienlijke beperking van het eigendomsrecht met zich mee, en eenmaal bestaande afspraken zijn niet eenvoudig te wijzigen. Bovendien blijven ook uw rechtsopvolgers aan de voorwaarden van de erfdienstbaarheid gebonden. Een tijdige voorlichting is dus van belang. GMW advocaten staat u graag bij met haar specialistische kennis en ervaring op dit gebied.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver

Artikelen

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2017 het meest…

Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Karel Karbonaat kwam uit een ondernemersgezin. Zijn grootouders hadden met…

De vriend

De vriend

“Hoelang kennen we elkaar nou al? Dertig, veertig jaar?” Berrie…

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Verkrijging door verjaring wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. Hoe…

Alle artikelen