Buren

Het komt regelmatig voor dat buren het niet eens zijn over de erfgrens, of dat buren hinder ondervinden van bebouwing en beplanting nabij de erfgrens. Ook komt het voor dat gebruik gemaakt moet worden van het naburig perceel om het eigen perceel te bereiken. Wat te doen als u het niet eens bent met de erfgrens? Wat kunt u doen als u hinder ondervindt van het naburig perceel? En bent u verplicht aan de buren een recht van overpad te verlenen?

Burenrecht

Wanneer de grens tussen twee percelen onzeker is, kunnen de eigenaren de rechter vragen de grens te bepalen. Daarbij is van belang in hoeverre de grens blijkt uit kadastrale registers, maar ook de feitelijke grensafscheiding door bijvoorbeeld een muur, heg of sloot speelt een rol.

Overlast

Buren dienen vanzelfsprekend rekening met elkaar te houden, maar toch ontstaan er vaak problemen door overlast. De wetgever heeft concrete grenzen bepaald voor het houden van bebouwing en beplanting bij de erfgrens, maar waar ligt de grens bij overlast door bijvoorbeeld geluid, trillingen of stank? Of wat is uw recht bij overlast van de afwatering van het naburig perceel?

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het ene erf ten behoeve van het andere erf is bezwaard. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw buren het recht hebben om over uw stuk grond te lopen of rijden om tot hun eigen stuk grond te komen. Een erfdienstbaarheid brengt doorgaans een aanzienlijke beperking van het eigendomsrecht met zich mee en eenmaal bestaande afspraken zijn niet eenvoudig te wijzigen. Bovendien blijven ook uw rechtsopvolgers aan de voorwaarden van de erfdienstbaarheid gebonden.

De eigendom verwerven van een stuk grond

Als u al lange tijd een stuk grond gebruikt alsof het uw eigendom is, kunt u op grond van verjaring ook daadwerkelijk de eigendom verkrijgen. De Hoge Raad heeft echter in een recente uitspraak bepaald dat zelfs nadat u de eigendom heeft verworven, de oorspronkelijk eigenaar het stuk grond kan terugeisen. Mogelijk bent u zelfs een schadevergoeding verschuldigd doordat u het stuk grond al die jaren heeft gebruikt.

 

Advocaten

Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver
Stephanie Mosterd-de Wit

Artikelen

Pro Deo

Pro Deo

Dertig jaar geleden begonnen mijn zakenpartner Antoine de Werd en…

Onder de Prescan

Onder de Prescan

Henk van der Spek had zijn geld verdiend met de…

Verjaring erfgrens

Verjaring erfgrens

Heeft u al langer dan 20 jaar, zonder protest, een…

Alle artikelen

Veelgestelde vragen