Koopovereenkomst

Er vinden dagelijks vastgoedtransacties plaats, die meestal worden vastgelegd in een koopovereenkomst. De inhoud van die koopovereenkomst is vaak een bron van tal van misverstanden. Discussies kunnen plaatsvinden over gebreken aan het perceel en wie die gebreken dient te verhelpen. Verder wordt er regelmatig geruzied over erfdienstbaarheden, garanties, over- en ondermaat, et cetera. Problemen rondom vastgoedtransacties komen veel voor en zijn regelmatig vrij complex.

Koopovereenkomst

Afspraken die zijn neergelegd in koopovereenkomsten en leveringsakten zijn vaak onderwerp van geschil. Partijen kunnen contractuele bepalingen anders uitleggen. De rechter moet er soms aan te pas komen om de gemaakte afspraken te analyseren, en te beoordelen wat partijen bij het aangaan van de koopovereenkomst over en weer van elkaar mochten verwachten. Het is belangrijk om in de geschetste gevallen meteen de juiste juridische richting te kiezen. Want als de zaak verkeerd wordt ingestoken, heeft dat grote gevolgen voor het verloop van een eventuele rechtszaak en de uitkomst daarvan. Het is dus belangrijk tijdig juridisch advies in te winnen.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver

Artikelen

De wietplantage

De wietplantage

In juni 2017 sprak ik Gerard de Reus van vastgoedonderneming…

Verlof voor het leggen van conservatoir beslag minder snel verleend

Verlof voor het leggen van conservatoir beslag minder snel verleend

  Een schuldeiser krijgt in Nederland doorgaans makkelijk verlof om…

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2017 het meest…

Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Karel Karbonaat kwam uit een ondernemersgezin. Zijn grootouders hadden met…

Alle artikelen