Leegstand en kraak

Leegstand en kraak zijn een actuele onderwerpen in Nederland. Miljoenen vierkante meters (detailhandel)bedrijfsruimte en kantoorruimte staan leeg. Krakers liggen op de loer…

Leegstand beheerders

De leegstandbeheerders, een beroepsgroep die wij ook tot onze cliënten mogen rekenen, hebben over werk niet te klagen. Zij sluiten bruikleenovereenkomsten of verhuren de panden tijdelijk op basis van de Leegstandwet. De advocaten van GMW advocaten staan leegstandbeheerders bij, zowel bij juridisch advies over de juiste contractsvorm, als bij de procedures tot ontruiming van bruikleners of (tijdelijke) huurders die wanprestaties hebben gepleegd.

Kraak

Langdurige leegstand speelt kraken in de kaart. Het kraken van vastgoed behoort allerminst tot het verleden. De wijzigingen in de Leegstandswet en de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering hebben daar geen verandering in gebracht. Als een onroerende zaak is gekraakt kan de eigenaar aangifte doen bij de politie, waarna politie en Openbaar Ministerie besluiten of en wanneer het pand zal worden ontruimd. Cliënten kunnen echter legitieme gronden (spoedeisend belang of beperking van schade) hebben om de handhaving door politie en justitie niet af te wachten, voor zover die überhaupt optreden. GMW advocaten procedeert zeer frequent en met succes tegen krakers.

Expertise

Een goede en tijdige advisering over de juridische knelpunten bij leegstand is belangrijk. Wat dient er te worden opgenomen in een gebruiksovereenkomst, wat zijn de mogelijkheden binnen de Leegstandwet en welk type overeenkomst past het beste bij uw situatie? Voorts is het belangrijk om te weten welke stappen u kunt nemen als uw vastgoed is gekraakt. GMW advocaten kan u in elk stadium van leegstand een gedegen juridisch advies geven en namens u procederen indien dit nodig mocht zijn.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver

Artikelen

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2017 het meest…

Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Karel Karbonaat kwam uit een ondernemersgezin. Zijn grootouders hadden met…

De vriend

De vriend

“Hoelang kennen we elkaar nou al? Dertig, veertig jaar?” Berrie…

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Verkrijging door verjaring wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. Hoe…

Alle artikelen