Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht/migratierecht is het rechtsgebied dat ziet op de toelating tot, het verblijf op en de verwijdering van vreemdelingen van het Nederlands grondgebied. Binnen het vreemdelingenrecht spelen vaak de volgende onderwerpen:

  • Vreemdelingen die in Nederland willen komen wonen en werken
  • Werkgevers die erkend referent willen worden, zodat zij werknemers naar Nederland kunnen halen.
  • Werkgevers die een sanctie/boete van de IND opgelegd hebben gekregen omdat zij de verplichtingen als (erkend) referent niet na zijn gekomen; of een boete van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

GMW advocaten is uw partner op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Wij adviseren vreemdelingen en (aanstaande) werkgevers over het migratieproces. Wij kunnen u daarbij begeleiden en u dit proces deels uit handen nemen. Wanneer u vragen heeft over het asielrecht, dan verwijzen wij u graag naar een specialist op dat gebied.

Een kleine greep uit de onderwerpen waarbij wij u kunnen adviseren.


Advocaten

Renée Sauer