Overlast ook zaak omwonende huurders

Overlast neemt toe in vele wijken in de stad, maar ook in de randgemeenten. Dit heeft onder meer te maken met de toegenomen individualisering van de samenleving, het gebrek aan sociale controle, toegenomen mondigheid van de burger en een lage tolerantiegrens. De omwonenden van “de Tokkies” in onze samenleving voelen zich machteloos en bang.

Een woningbouwvereniging heeft de plicht om haar huurders het rustig woongenot te verschaffen, maar helaas lukt dat niet in alle gevallen. “De woningbouwvereniging doet niets”, klagen omwonenden. De realiteit is vaak anders. Een woningbouwvereniging mag namelijk niet zomaar een overlast veroorzakende huurder op straat zetten. Alleen een rechter kan een huurder veroordelen tot ontruiming van de woning. De woningbouwvereniging dient daarvoor een procedure te voeren tegen de huurder. Een procedure heeft slechts kans van slagen als uit het dossier valt af te leiden dat sprake is van ernstige, voortdurende overlast die door meerdere omwonenden wordt gemeld, die door de politie is geconstateerd en waar inschakeling van politie en/of hulpverleners niets heeft opgeleverd. De woningbouwvereniging zal haar dossier moeten opbouwen door gesprekken te voeren met betrokkenen en maakt daarvoor veelal gebruik van standaard bewonersverklaringen waarin de betrokkene de klachten kan opsommen. Maar een groot aantal betrokkenen heeft helemaal geen zin om met naam en toenaam in een gerechtelijke procedure genoemd te worden, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor repressailles. Maar zonder concrete getuigenissen kan de woningbouwvereniging geen procedure beginnen. Derhalve zouden omwonenden hun verantwoordelijkheid moeten nemen door de woningbouwvereniging te informeren.

Inmiddels valt uit de rechtspraak af te leiden dat in ernstige gevallen omwonenden bij de notaris een anomieme verklaring kunnen afleggen. Op een dergelijke verklaring mag de rechter dan acht slaan. Dit volgt onder meer uit een uitspraak van de Kantonrechter Leeuwarden d.d. 5 juni 2007 en een uitspraak de Kantonrechter Zwolle d.d. 24 augustus 2006. Voorts is het verstandig dat omwonenden hun klachten blijven melden bij de politie, soms wil een buurtagent ook een verklaring afleggen.

Omwonenden kunnen de woningbouwvereniging dus helpen bij het samenstellen van het overlast-dossier. In ernstige gevallen kunnen zij hun verklaring anoniem afleggen.

Bovengenoemde uitspraken zijn na te lezen op www.rechtspraak.nl onder LJN: BA6709 en LJN: AY9272.