Publicatie in REP van Marjet van Groenleer

Marjet Groenleer heeft een mooie bijdrage  geschreven voor de decembereditie van het tijdschrift Relatierecht en Praktijk (REP), over de uitsluitingsclausule in internationaal perspectief. Buitenlanders die in een Nederlandse echtscheidingsprocedure verzeild raken, worden soms geconfronteerd met een voor hen vaak onbekend fenomeen: de algehele gemeenschap van goederen. Het verschil tussen het Nederlandse wettelijke stelsel en buitenlandse wettelijke stelsel is onder meer manifest wanneer een van de echtelieden een erfenis of schenking heeft ontvangen tijdens het huwelijk zonder dat daar een uitsluitingsclausule aan is verbonden. Ga naar het artikel.

Over REP

REP licht door middel van verdiepende en oplossingsgerichte artikelen actuele ontwikkelingen binnen het relatierecht toe. Daarnaast geeft het een overzicht van ontwikkelingen met betrekking tot (nieuwe) wet- en regelgeving, jurisprudentie, literatuur en beleid. De inhoud van REP is gericht op de meest voorkomende gevallen binnen de dagelijkse praktijk van de relatierechtspecialist.