Rechtbank verleent definitieve surseance van betaling aan Stichting Nederlandse Draf- en Rensport

Op 1 oktober jl. vond de crediteurenvergadering in de voorlopige surseance van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) plaats. De schuldeisers hebben tijdens die vergadering gestemd over de vraag of de surseance definitief verleend dient te worden. De rechtbank heeft op 8 oktober 2009 bepaald dat er voldoende stemmen voor verlenging van de surseance van NDR waren. Daarmee is de surseance verlengd met een periode van 1 jaar, dus tot 9 juni 2010. Het bestuur van de Stichting NDR en de bewindvoerder Christiaan Mensink hebben nu tijd om uitvoering te geven aan de plannen voor reorganisatie.