ICT sector

ICT-recht omvat alle rechtsgebieden waarmee technologiebedrijven te maken krijgen. GMW advocaten adviseert ondernemers over de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

ICT-projecten

De ICT-praktijk kenmerkt zich door een relatief groot aantal mislukte ICT-projecten. Dat komt vaak door verkeerde verwachtingen van zowel de leverancier als de klant. Duidelijke afspraken, vastgelegd in een begrijpelijke overeenkomst, kunnen veel leed voorkomen. Wij helpen u bij het afsluiten en opstellen van specifieke ICT-overeenkomsten. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de onderhandelingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van software of een website, de uitwerking van een Service Level Agreement (SLA) of bij distributie en outsourcing.

E-commerce

Voor ondernemers die online producten of diensten aanbieden, gelden wettelijke regels. Wij adviseren u bij het inrichten van websites en online verkoopprocessen conform de regelgeving. Maar ook voor advies over andere aspecten van elektronische handel (e-commerce) kunt u bij ons terecht.

Gaming industrie

De gaming industrie is al jaren groeiend. Wij adviseren gamebedrijven op het gebied van algemene voorwaarden, online overeenkomsten, distributieovereenkomsten, kansspelen op internet, online betalingsmethoden en regelgeving omtrent virtueel geld.

Open source software

Open source software heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Kenmerkend is dat de broncode vrij ter beschikking staat. Iedereen kan deze bestuderen, verbeteren, aanvullen of voor eigen doeleinden gebruiken. Het gebruik van open source software is echter wel aan (licentie)voorwaarden onderworpen. Wij adviseren ondernemingen en overheden bij de toepassing ervan.

Privacy

Door ontwikkelingen op ICT-gebied ontstaan steeds nieuwe toepassingen. De toenemende interactiviteit tussen gebruikers wordt wel aangeduid als Web 2.0. Bij die toepassingen spelen privacyvraagstukken een grote rol. De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt is vaak niet één op één toe te passen op een online omgeving. GMW advocaten adviseert u daarbij.

Aanbesteding & ICT

Aanbestedingsprocedures dienen te voldoen aan de eisen neergelegd in de Europese Richtlijnen en Nederlandse aanbestedingswetgeving, waaronder het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Indien een procedure niet volgens de regels is verlopen, bestaat de mogelijk voor mede-inschrijvers zich tegen de verlening van de opdracht te verzetten. Wij staan ondernemingen bij in gevallen waarin het aanbestedingstraject niet volgens de regels is verlopen.

Geschillen

Wij hebben veel ervaring met het adviseren over en procederen bij (mislukte) ICT-projecten en daaraan gerelateerde geschillen. Afhankelijk van de zaak ondersteunen wij u bij een rechtbankprocedure, alternatieve geschillenbeslechting (mediation) of arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA).