Non-profit

GMW advocaten werkt zowel voor overheden, bijvoorbeeld als vaste advocaat van enkele gemeenten, maar ook voor de non-profit sector, zoals scholen, woningcorporaties en zorginstellingen. 

Maatschappelijk ondernemerschap

Maatschappelijk ondernemerschap en betrokkenheid bij het maatschappelijke middenveld zijn in de non-profit sector een gemene deler. Financiering hangt vaak samen met collectieve middelen of subsidierelaties. Het besturen en beheersen van de betrokken organisaties en instellingen draait steeds meer om zeggenschap en financiële verantwoording, terwijl het begrip winstoogmerk andere invullingen heeft gekregen. Vooral door de introductie van marktwerking.

Door overheidsinmenging en Europese regelgeving wordt de non-profit sector steeds vaker op de proef gesteld. Juridisch bezien zijn de belangrijkste thema’s: de rechtsvormen waarin non-profit organisaties kunnen voorkomen (verenigingen, stichtingen), de specifieke regels die gelden, de verhouding tot de overheid en de Europese Unie, en de (on)mogelijkheden om gebruik te maken van openbare financiële middelen/om toegang te krijgen tot openbare financiële middelen.

De bijzondere positie van de sector kan gevolgen hebben voor gewone handelingen in het rechtsverkeer en geschillen daarover. Wij adviseren en procederen vanuit dat perspectief over een breed palet aan juridische vraagstukken, van arbeidsverhoudingen tot aansprakelijkheden, van vastgoed- en huurkwesties tot toezicht en overheidsinterventies.