Vastgoed

GMW advocaten heeft jarenlange ervaring in het behandelen van vastgoed- en huurzaken. Onze advocaten zijn op alle fronten actief. In kwesties van commerciële verhuur en beheer van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerking, milieurecht, bouw, of koop en verkoop. Wij begeleiden onze klanten daarnaast ook in alle fasen van ontwikkeling van bijvoorbeeld woon- of kantoorcomplexen, (her)ontwikkeling van retail centra, fabrieksterreinen of stadsdeelgebieden. 

Aanpak

GMW advocaten rekent eigenaren en investeerders, ontwikkelaars, overheden, corporaties en particulieren tot haar cliënten. Natuurlijk wordt door ons gedegen juridisch werk afgeleverd, maar bovendien kijken wij met een praktische blik naar de zaken die u ons voorlegt. Wat is vanuit zakelijk oogpunt verstandig? Wat is tactisch handig?
Wij merken dat cliënten onze manier van werken waarderen en er al snel een persoonlijke band ontstaat. Bij ons bent u geen nummer. De advocaat aan wie u uw zaken voorlegt, behandelt die zaken vervolgens zelf. U wordt dus niet “doorgeschoven” van de ene naar de andere advocaat. U heeft bij ons uw eigen huisadvocaat.

Procederen

Bij grote vastgoedprojecten gaat er in de complexe verhoudingen tussen partners wel eens iets mis. GMW advocaten kent de vastgoedmarkt en voorziet u van gedegen juridisch advies. In de relatie tussen bouwketenpartners, financiers, professionele vastgoedbeleggers, beheerders en overheden is het van groot belang passende samenwerkingsvormen te kiezen. Ook moet duidelijk op schrift worden gesteld wat ieders verantwoordelijkheden zijn. GMW advocaten kan contracten voor u opstellen of deze nakijken op valkuilen. Maar zelfs bij een goed doortimmerd contract kan er onenigheid ontstaan. De grens tussen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer is soms flinterdun. Wij brengen uw rechten en risico’s in kaart en ondersteunen u bij het innemen van een stevige positie.

Wij kennen de commerciële vastgoedsector, de corporatie en de overheid. Ook zijn we volledig thuis op terreinen als publiek-private samenwerking (PPS) en alle vormen van ‘design and build’-contracten. Bovendien weten we tot in detail hoe het zit met regelgeving rond vergunningen, onteigening en milieuzaken. Wilt u een goede start maken in een project of wilt u een einde maken aan een geschil? GMW Advocaten biedt praktische oplossingsmogelijkheden en informeert u over de bijbehorende risico’s. We adviseren u over de juiste aanpak en bieden waar nodig begeleiding.