Surseance van betaling
Surseance van betaling

Surseance van betaling voor vennootschappen van de Camptoo-groep

De Rechtbank Den Haag heeft surseance van betaling verleend aan Deelit Ventures B.V., Deelit Ventures IP B.V. en Camptoo NL B.V.  Deze vennootschappen maken onderdeel uit van de Camptoo-groep.

In Camptoo NL zijn de Nederlandse commerciële activiteiten van de Camptoo-groep ondergebracht. Mr. S.M. de Wit (GMW advocaten te Den Haag) is door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder.

Camptoo-groep drijft een consumentenplatform voor het op tijdelijke basis huren, verhuren en delen van campers en caravans.

De bewindvoerder onderzoekt de mogelijkheden van instandhouding en voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Daarover wordt – samen met de directie – intensief gesproken met binnenlandse en buitenlandse partijen. De komende dagen zal duidelijk moeten worden of daartoe mogelijkheden bestaan.

Crediteuren kunnen hun vorderingen desgewenst aan de bewindvoerder kenbaar maken. De rechtbank heeft een afkoelingsperiode afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers hun eventuele rechten niet uitoefenen. De bewindvoerder zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen van GMW advocaten:

  • S.M. de Wit
  • M.M.E. van Veen-Oudenaarden
  • J.E.M. van den Bemt

Zij kunnen worden bereikt via faillissementen@gmw.nl