Pensioenfonds Vleessector
Pensioenfonds Vleessector

Thuiszorgorganisatie mag salaris niet verlagen

De kantonrechter Almelo heeft in zeven zaken geoordeeld dat een grote thuiszorgorganisatie ten onrechte de salarissen van medewerkers heeft verlaagd. De werkgever is veroordeeld om onmiddellijk, en met terugwerkende kracht, het gebruikelijke loon te betalen te vermeerderen met rente en 10% wettelijke verhoging.

Salarisverlaging

In april van dit jaar deelde de onderneming een grote groep medewerkers mee dat het salaris zal worden verlaagd middels een afbouwregeling. Volgens de werkgever verkeerde de onderneming in financiële problemen omdat gemeenten steeds minder betalen voor thuiszorg en een flink aantal werknemers gelet op de werkzaamheden die zij uitvoeren in een te hoge functieschaal zit. Op basis van de toepasselijke cao moest de werkgever volgens eigen zeggen de lonen aanpassen en baseren op de werkzaamheden die de werknemers daadwerkelijk uitvoerden.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter oordeelt in de zaken in kort geding dat de thuiszorgorganisatie niet het recht heeft om de salarissen te verlagen. Volgens de kantonrechter staat weliswaar voldoende vast dat de onderneming in zwaar weer verkeert, maar dit mag niet ten koste gaan van de thuishulpen. Voor de rechter weegt mee dat het hier gaat om werknemers die al relatief weinig verdienen. De getroffen maatregel wordt tè ingrijpend gevonden omdat de werknemers hierdoor in financiële problemen zouden kunnen komen en de loonsverlaging gevolgen heeft voor pensioen en eventuele uitkeringen. De werkgever heeft bovendien onvoldoende aangetoond dat de werknemers verkeerd zijn ingeschaald. Het feit dat sommige werknemers ander werk verrichten dan initieel werd afgesproken, is een keuze van de werkgever en kan niet worden aangevoerd om thans het loon te verlagen. De voorgestelde afbouwregeling is volgens de rechter te beperkt qua omvang en duur. Uit bovenstaande uitspraak blijkt hoe moeilijk het is om (primaire) arbeidsvoorwaarden te wijzigen, zelfs als het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat.