Dag van de Scheiding
Dag van de Scheiding

Uit elkaar na samenwonen: ik heb mijn kind erkend, heb ik dan ook gezag?

Een vader die getrouwd is met de moeder van het kind wordt automatisch de juridisch vader van het kind. Bij samenwoners is dit niet het geval en moet de vader het kind erkennen. Door de erkenning ontstaat een juridische band tussen de vader en het kind. Het kind krijgt hierdoor bijvoorbeeld recht op een wettelijk erfdeel als de vader komt te overlijden.

Wat nu als de andere ouder niet meewerkt aan de erkenning? Enerzijds is het mogelijk om een verzoek bij de rechtbank in te dienen waarbij om gerechtelijke vaststelling van het ouderschap wordt verzocht. Voor de moeder geldt een termijn waarbinnen zij dit verzoek dient te doen. Anderzijds is er ook een mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken om vervangende toestemming voor de erkenning van het kind te verzoeken.

Ouderlijk gezag

Bij samenwoners wordt de vader die het kind erkent niet automatisch belast met het gezag, maar moet dit apart worden aangevraagd. Door het aanvragen van het gezamenlijk gezag worden de ouders gezamenlijk de wettelijke vertegenwoordiger
van het kind.

U bent dan samen verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Belangrijke beslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld schoolkeuzes, opvoeding, medische behandelingen en paspoortaanvragen dient u gezamenlijk te nemen. Als u het gezamenlijk gezag heeft, dan blijft u in principe het gezamenlijk gezag behouden, ook als u uit elkaar gaat.

Ik heb geen gezag, wat nu?

Nadat u uit elkaar bent, kunt u het gezamenlijk gezag alsnog regelen bij de rechtbank met toestemming van de gezaghebbende ouder. Als de gezaghebbende ouder het eens is met het aanvragen van het gezag dan kan het gezag op gezamenlijk verzoek worden aangevraagd door het invullen van een (digitaal) formulier. Verleent de gezaghebbende ouder geen toestemming, dan kan bij de rechtbank een eenzijdig verzoek worden ingediend om u mede met het ouderlijk gezag te belasten. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.

Gratis whitepaper

Deze blog is onderdeel van de whitepaper ‘Uit elkaar na samenwonen’. In deze whitepaper beantwoorden we de meestgestelde vragen van samenwoners die uit elkaar gaan. Bent u benieuwd naar de rest van de vragen? Download dan gratis de whitepaper.