Vastgoed en Organisatie in de zorg

Bestuur, toezicht en governance

Om goed in de zorg te kunnen ondernemen speelt de governance binnen de zorginstelling een belangrijke rol. Goed bestuur en verantwoord toezicht zijn belangrijke uitgangspunten voor de organisatie. Overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken zijn bestuurders en toezichthouders verantwoordelijk voor de structuur van de zorginstelling en de naleving van de Governancecode Zorg door de organisatie en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen.

Ook de koersbepaling en de waarden en normen (cultuur en gedrag) binnen de organisatie zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen van medezeggenschap (cliëntenraad, OR en advisering door professionals), het waken voor belangenverstrengeling en het signaleren van misstanden.

Om goede zorg te verlenen en aansprakelijkheden te vermijden komen er veel juridische aangelegenheden om de hoek kijken. Het Zorgteam van GMW advocaten heeft de benodigde kennis hierover in huis en staat de verschillende organen binnen de zorgorganisatie (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad) graag bij. Samen met het Zorgteam kunnen projecten ter hand worden genomen en eventuele aansprakelijkheden worden ingedekt.

Een aantal onderwerpen / vraagstukken dat aan de orde kan zijn:

 • Naleving governance, statuten en externe regelgeving;
 • Bestuurder- en/of toezichthouders aansprakelijkheid;
 • Onderling geschil en belangenverstrengeling;
 • Financiële risico’s: investeringen, zekerheden, garanties, financieel zwaar weer;
 • Debiteurenincasso en geschillen met (hoofd)aannemers / zorgverzekeraars / zorgkantoren

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is in ontwikkeling. Onder andere de vergrijzing speelt een belangrijke rol bij vergroting van de vraag naar zorgvastgoed. Niet alleen woningcorporaties, maar ook steeds meer private partijen investeren in dit vastgoed. Transformaties van bestaande gebouwen naar zorgvastgoed of nieuwbouw ten behoeve van bijvoorbeeld kleinschalige zorg/wooncomplexen zijn aan de orde van de dag.

Zorgvastgoed kent een aantal bijzondere aspecten ten opzichte van andere objecten in de vastgoedpraktijk. Om die reden besteedt GMW advocaten hieraan speciale aandacht. Het Zorgteam beschikt o.a. over de volgende specifieke vastgoedkennis:

 1. Samenloop van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst;
 2. Verkleuring van de hoofdovereenkomst door de onderhuurovereenkomst;
 3. Verhuur van zorgvastgoed door woningcorporaties;
 4. Breakopties bij langdurige hoofdhuurovereenkomsten;
 5. Financiering van zorgvastgoed;
 6. Zorgvastgoed in het omgevingsrecht;

 

Wij staan investeerders, woningcorporaties,  zorginstellingen en vastgoedeigenaren graag bij in de trajecten die leiden tot een goede exploitatie van het zorgvastgoed.

 

Stel uw vraag

Onze experts

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Stephanie Mosterd-de Wit

Misschien vindt u dit ook interessant

"Record: bijna miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed"

(kop in januari 2019 van SKIPR, site voor zorgnieuws) Beleggen…

Bestuur en toezicht in de zorg

Governancecode Zorg : “pas toe of leg uit” en dek…

Verhuur in de zorg: is dat verhuur of zorg?

Sinds 2013-2016 is het Scheiden van Wonen en Zorg doorgevoerd.…