Verschillen tussen de gewone en de statutair directeur
Verschillen tussen de gewone en de statutair directeur

Verschillen tussen de gewone en de statutair directeur

Er zijn allerlei directeuren. En de positie van die directeuren verschilt. De meeste directeuren zijn reguliere werknemers. Alleen de statutair directeur heeft in het arbeidsrecht een duidelijk afwijkende positie.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Wanneer is iemand statutair directeur?

Als die persoon benoemd is door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen. Als bestuurder ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is dus niet meer dan een aanwijzing om aan te nemen dat iemand statutair directeur is.  Er moet een benoemingsbesluit aan ten grondslag liggen. Dat besluit behoeft overigens geen schriftelijk besluit te zijn.

Waarin verschilt de positie van statutair directeur?

  • Met deze directeur kunnen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangegaan maar er geldt geen maximum op de totale looptijd van die overeenkomsten.
  • Ontslag van deze directeur van een BV of NV behoeft geen voorafgaande toestemming van UWV of rechter, en vindt plaats door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
  • Een statutair directeur kan na ontslag geen herstel vragen van de arbeidsverhouding.
  • Deze directeur heeft geen bedenktermijn van 2 weken na het sluiten van een beëindigingovereenkomst.
  • Deze persoon kan als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor het gevoerde beleid.

Waarin komt de positie van statutair directeur overeen met die van de gewone werknemer?

  • Over het algemeen leidt de vennootschappelijke opzegging tevens tot het arbeidsrechtelijke einde van de arbeidsovereenkomst;
  • Net als een gewone werknemer, heeft deze directeur recht op een transitievergoeding en eventueel en billijke vergoeding.

Hoe wordt een statutair directeur ontslagen?

  • Door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Waar doet een statutair verstandig aan?

Het overeenkomen van een zogeheten “golden parachute”, een vooraf ingebakken gouden handdruk. Deze directeur loopt immers extra risico om persoonlijk aansprakelijk gehouden te worden voor het gevoerde beleid en kan daarnaast veel gemakkelijker ontslagen worden. Deze parachute mag overigens cumuleren met de betaling van de wettelijk verplichte transitievergoeding.