Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven
Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven

Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven

Elke schuldeiser heeft het recht te weigeren eigendommen van de schuldenaar terug te geven, zolang hij niet is betaald. Dit recht van retentie geldt zelfs bij het faillissement van de schuldenaar. Hiermee heeft een schuldeiser een sterke positie om de schuldenaar tot betaling te dwingen.

Welke eisen stelt de wet aan het retentierecht?

Een schuldeiser kan afgifte van zaken aan de eigenaar opschorten, als hij die zaken in zijn feitelijk macht heeft, en hij een opeisbare vordering heeft op de eigenaar. Bij faillissement van de eigenaar, geldt verder dat de betreffende zaken een verkoopwaarde moeten hebben.

Kunt u het retentierecht ook jegens derden inroepen?

Ja. Een schuldeiser kan het retentierecht ook jegens derden inroepen. Als het recht van die derde, zoals een eigendomsrecht, ouder is dan het ingeroepen retentierecht, moet er wel voldoende verband bestaan tussen de vordering van de schuldeiser en de zaak die hij onder zich heeft. Als de schuldeiser louter op basis van toeval de zaak onder zich heeft, dient hij die zaak wel af te staan aan de eigenaar.

En hoe zit het met de leaseauto’s?

Werknemers die een auto van de zaak rijden, rijden eigenlijk in een auto van de leasemaatschappij. De werkgever huurt de auto, en stelt die vervolgens als vorm van loon ter beschikking aan de werknemer. Als de werkgever vervolgens failliet gaat, mag de werknemer dan weigeren de auto terug te geven aan de leasemaatschappij?

De Rechtbank Noord-Holland bepaalde dat het de werknemers is toegestaan het recht van retentie in te roepen op de leaseauto’s. Zij mogen de auto’s onder zich houden, totdat hun volledige loonvorderingen zijn voldaan. Er is volgens de rechtbank sprake van een rechtstreeks verband tussen de auto waarin de werknemers reden, en de opschorting van de verplichting deze terug te geven. De beschikking over de leaseauto en de verplichting die terug te geven, vloeien immers beide voort uit de arbeidsovereenkomsten.

Wat betekent dit voor de praktijk?

In geval van faillissement of ontslag, kan de werknemer weigeren zijn leaseauto terug te geven aan de werkgever of de leasemaatschappij, totdat al zijn salaris, vakantiegeld en andere vorderingen zijn betaald. Dit geeft de werknemer een sterke positie, ten opzichte van zijn werkgever en de curator.