Wet werk en zekerheid: geen transitievergoeding voor werknemer bij faillissement en surseance
Wet werk en zekerheid: geen transitievergoeding voor werknemer bij faillissement en surseance

Wet werk en zekerheid: geen transitievergoeding voor werknemer bij faillissement en surseance

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’) in juli 2015 krijgen werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt recht op een transitievergoeding. De advocaten van onze sectie Arbeidsrecht kunnen u hier alles over vertellen. Ingeval van faillissement of surséance van de werkgever is de transitievergoeding echter niet verschuldigd.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Ontslagmogelijkheden onder de Wet Werk en Zekerheid

Bij (voorgenomen) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid van de werknemer (langer dan twee jaar) is de werkgever verplicht toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV. Bij ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhoudingen moet de werkgever de route via de kantonrechter volgen. In deze beide vormen van ontslag, is de werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd.

Ontslagmogelijkheden in faillissement en surséance

Tijdens faillissement van de werkgever kan de curator werknemers – zonder opgaaf van reden – ontslag aanzeggen, op grond van de bepalingen in de Faillissementswet. Er is dan nooit een transitievergoeding verschuldigd. Daarnaast bepaalt de Wwz expliciet dat een (eerder toegekende transitievergoeding) ook niet (langer) verschuldigd is als de werkgever in staat van faillissement is verklaard of aan haar surséance van betaling is verleend. Het gevolg daarvan is in elk geval dat de transitievergoeding net als onder het oude recht niet valt onder de loongarantieregeling, en dus UWV deze niet zal vergoeden aan de werknemer, maar heeft ook tot gevolg dat de werknemer de transitievergoeding niet meer in het faillissement geldend kan maken.

Ten tweede is het reorganiserend vermogen van de surséance iets toegenomen: bij ontslag tijdens surséance van betaling van de werkgever kan immers zonder betaling van transitievergoedingen personeel worden ontslagen. Ook zal een surséance er voor zorgen dat een eerder toegekende transitievergoeding niet meer verschuldigd is. Dit geeft werkgever een mogelijkheid – of truc? – om onder de betaling van de transitievergoeding, waar werknemer wel recht op hebben, uit te komen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp, neem gerust contact met mij op.

Dit artikel is gereviewd en geüpdatet op 23 oktober 2020.