Wettelijke rente gewijzigd per 1-1-2015

Per 1 januari 2015 is de wettelijke rente aangepast van 3% naar 2%. Bij handelstransacties tussen bedrijven en van bedrijven met de overheid geldt een rentepercentage van 8.05% (voorheen 8.15%). De wettelijke betalingstermijnen die gelden tussen bedrijven zijn dezelfde gebleven. Als er contractueel niets is geregeld, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald. In een overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De betalingstermijn tussen bedrijven en de overheid is nog steeds 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2014) en de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2014).